OK
logo rumah123
logo rumah123
Iklankan Properti
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

5 Teks Ceramah Sunda Versi Santri Berbagai Tema, Cocok buat Referensi!

05 Februari 2024 · 7 min read Author: Hendi Abdurahman · Editor: Bobby Agung Prasetyo

teks ceramah sunda versi santri

Teks Ceramah Sunda Versi Santri | JhoenDhaen / Shutterstock

Butuh contoh teks ceramah Sunda versi santri berbagai tema untuk dijadikan referensi? Simak ulasan berikut ini!

Ceramah bahasa Sunda sering kali menjadi pilihan para ustaz yang berada di kawasan Jawa Barat dan sekitarnya.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyampaian pesan kepada khalayak karena bahasa tersebut menjadi bahasa sehari-hari.

Akan tetapi, selain ustaz, banyak pula para santri yang mulai belajar untuk ceramah berbahasa Sunda dengan tema tertentu.

Selain untuk tugas, ceramah yang dilakukan oleh santri biasanya sebagai medium belajar untuk melatih kepercayaan diri, intonasi bicara, dan lain sebagainya.

Kelak, apabila menjadi ustaz atau pemimpin, santri-santri tersebut telah terbiasa menyampaikan pesan-pesan kepada orang lain.

Jika kamu membutuhkan teks ceramah Sunda versi santri dengan berbagai tema, inilah contoh yang bisa dijadikan referensi.

Contoh Teks Ceramah Sunda Versi Santri

1. Teks Ceramah Sunda Bahasa Sunda Beserta Hadisnya

Sahabat muslim anu bagja,

Urang the kedah bersyukur ka Allah Swt. anu parantos masihan kanimatan, kasehatan, rezeki, sareng kaberkahan di hirup urang sadaya. Nikmat nu atos dipasihan ku Allah teh luas, aya nikmat raga, nikmat rezeki, rupi-rupilah pokokna mah.

Baraya muslim,

Abdi bade naros, ari baraya muslim bagja teu janten umat Nabi Muhammad? Salah sahiji nikmat anu karaos ku urang sadaya teh nyaeta jadi umat baginda rasul. Jadi umatna nabi the hiji-hijina jalma anu paling unggul, jeung hiji-hijina umat anu istimewa. Saking ku unggul jeung istimewana umat nabi, Allah Swt. nepi ka ngalebetkeun umat nabi ka surga sateuacan umat nu lainna.

Baraya muslim,

Kuring hoyong ngabahas parihal raraga ngarayakeun acara muludan nabi atau cara bersyukur ka kanjeng nabi. Tapi, lamun dikoreh tina segi kalimah syukuran ieu teh disebatna muludan atawa maulid. Maulid eta teh hartina isim ma’ful atanapi isim makan. Maknana nyaeta dilahirkeun atawa tempat kalahiran

Ai syukur teh naon? Syukur teh hartina berterima kasih atau ngucapkeun terima kasih ka Allah, atau mun ceuk Syahrini mah, Alhamdulillah ya, sesuatu banget. Tah eta the salah sahiji bentuk atau cara bersyukurnya baraya muslim.

Jinis syukur teh aya tilu, nyaeta syukur bilqolbi, syukur bilisyani, sareng syukur bilarkani. Syukur bilqolbi teh sagala nikmat anu dipasihan ku Allah Swt.. Makna syukur bilisyani nyaeta lisan, ucapan syukur anu muji Allah Swt.. Sedengkeun makna syukur bilarkani naeta raga. Sakabeh raga nu urang gaduh ayeuna teh diangge kanggo ibadah ka Allah Swt..

Sakitu anu kuring ditepikeun ka baraya muslim perihal bab rupa-rupa syukur. Punten upami seueur lepat kecap dina ceramah ieu. Hatur nuhun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Teks Ceramah Sunda Lucu Pisan

teks ceramah bahasa sunda versi santri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Innal hamdalillah, wassolatu wassalamu ala rosulillah sayyidina muhammad ibni abdillah, wa’ala alihi wasohbihi wamawalah. Amma ba’du.

Hadirin anu ku simkuring dipihormat,

Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Swt kalayan takdir timantena, urang sadayana tiasa kumpul di tempat pinuh kaberkahan ieu.

Teu hilap, shalawat serta salam mugia salawasna dicurahkeun sareng dilimpahkeun ka paduka rosul kanjeng nabi Muhammad saw..

Hadirin anu ku abdi dipihormat,

Dina kahirupan sapopoe, ikhlas teh penting pisan, mun disidik-sidik, siga anu teu pira bahasana, tapi hese dina ngalakonanana. Da ari anu namina ikhlas teh nyaeta murni teu ka campuran nanaon, pasrah teu ngahareupkeun anu lian.

Contoh, loba pisan kajadian dina nalika urang indit ka masjid, make sandal alus, pas uih sandal eta leungit atau dihilikeun jadi butut. Tah, urang kudu ikhlas jeung pasrah. Emang beurat, komo sandalna Carvilna mah pasti kukulutus.

Tah, ulah kukulutus, komo su’udzon mah. Kabeh oge aya hikmahna.

Kitu oge dina kahirupan, ulah ngarasa ngagaduhan da sadayana teh kagungan Allah, urang ulah ngarasa ngaboga-boga.

Lian ti eta, dina ibadah kudu ikhlas, sapati-pati karna Allah Swt., jeung sagala rupa pagawean niatkeun ibadah ikhlas karna Allah, meh jadi pahala.

Ku kituna, hayu urang tingkatkeun ibadah urang hey para santri jeung sakabeh nu aya di dieu, ku cara ikhlas dina ngalaksanakeun jeung mudah-mudahan dina ngalaksanakeunana urang sadayana tiasa ikhlas.

Sakitu ceramah ti simkuring.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Teks Ceramah Bahasa Sunda Versi Santri Beserta Hadisnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kuring kajaba kana Gusti Allah Swt. nu geus meren hiji kalempekan nu besumber kana iman, Islam, sareng kaayaan anu matak bisa meunang nampi sareng nu manis dina urang sadayana.

Sholawat sareng salam semoga tiasa dilemparkeun ka nagara, baginda nabi Muhammas saw..

Para hadirin anu kacid..

Hareupeun kasusatraan perjuangan santri dina tanah air teh hal anu sangar panpenting dina ngajaga bangsa ieu. Para santri nalika eta waktu ngadamel Resoleusi Jihad anu ngalaksanakeun semangat pamuda santri pikeun ngabantoskeun tanah air, sareng teh hiji perjuangan kemerdekaan anu dilaksanakeun ku para santri.

Dina konteks ieu, perang henteu ditarjamahkeun minangka solusi anu keur dijieun. Pangajen, dina situasi tertentu, perang teh bisa jadi pilari anu tinggal. Dina panonpoan nu genting kaya eta, perang bisa jadi pilari anu matak dipilih.

Tapi eta henteu ngandung makna yen kitu kita bebas nganggo kasak-kusuk. Dina Islam, perang ngan sah dipake minangka bentuk pertahanan nalika umat Islam dihadapkeun ku ancaman serius ka agama, nyawa, sareng harta benda mareka. Dina waktos-waktos kaasup kaya eta, perang bisa jadi pilari anu tinggal.

Pesan moral nu tiasa kitu ku kita nyaeta yen anu perang teh puguh diperlukeun nalika kitu saumpama umat Islam kacida ku ancaman serius ka agama, nyawa, sareng harta mareka.

Hadirin sareng sakabeh santri anu bersyukur…

Hatur nuhun pikeun atensi anjeun. Mung sakitu ceramah ti simkuring. Upami aya salah dina ucap, kuring nyarioskeun pangapura.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

4. Teks Ceramah Santri Lucu Bahasa Sunda tentang Cinta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hadirin anu ku simkuring dipihormat, nu insya Alloh ku Alloh dimulyakeun.

Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Swt., teu hilap rohmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpahkeun ka paduka alam Nabi Muhammad saw..

Ceramah ayeuna, simkuring bade ngadugikeun tema tentang cinta, hususna perihal bobogohan.

Naon margina? Kusabab bobogohan the tos janten kabiasaan umum budak ngora. Teu indah cenah lamun teu ngasaan bobogohan teh. Mung, kade bobogohan teh teu saendah nu dibayangkeun. Loba jalema anu nyeri hati lantaran bobogohan.

Atuh loba oge jalema anu bunuh diri lantaran bobogohan, anu paling utamana loba anu zina kusabab bobogohan.

Mangkaning lamun diaos dina Al-Qur’an surah Al-Isra ayat 32 hartosna sapartos kieu:

“Jeung ulah maraneh ngadeukeutan zina; sabab zina teh salahiji perbuatan nu keji. Jeung salah sahiji nu buruk.”

Bobogohan teh nyaeta mendekati zina, matak Islam teu ngajarkeun bobogohan. Lamun bogoh sok ta’arufan langsung nikah. Nu matak hayu urang raksa diri, lobakeun ibadah, keun da jodo mah Alloh nu ngatur.

Mudah-mudahan urang sayana dijauhkeun tina perbuatan zina, dijauhkeun tina sagala rupa pamaksiatan. Aamin.

Mung sakitu anu tiasa didugikeun kirang langkungna neda dihapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

5. Teks Ceramah Sunda Versi Santri tentang Syukur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hadirin anu dipikahormat, anu insya allah ku allah dimulyakeun.

Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Swt. anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantenna urang sadaya tiasa riung mungpulang patepung lawung, patepang wajah, dina tempat anu barokah ieu.

Oge, rohmat miwah salah mugia salamina dicurahkan ka kangjeung Nabi Muhammad saw, ka para sahabatna, tabi’ina, oge mudah-mudahan ka urang sadayana. Aamiin.

Hadirin anu ku simkuring dipihormat, dina kasempetan ieu simkuring bade ngadugikeun ceramah Sunda versi santi anu judulna “Syukur Nikmat”.

Zaman kiwari, jalema anu tara bersuku teh seueur. Abong teu boga duit, kukulutus ka Allah padahal kanikmatan teh lain harta hungkul. Kanikmatan sehat, bisa dahar ngeunah, kumpul jeung keluarga, eta ge kanikmatan anu kudu disukuran.

Ngan lolobana mikirna syukur teh tina kanikmatan loba harta hungkul we padahal mah henteu.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Hartosna: Saestuna kami geus maparinan nikmat anu kacida lobana ka maneh (QS. Al Kautsar ayat 1).

Tah, ngan lolobana jalema ngaleuleungit tina nikmat Allah, jadi weh teu bersyukur jeung ngarasa teu cukup.

Matak ti eta, yuk ah mulai ayeuna urang kudu loba bersyukur. Tong ninggali anu kubatur ditarima, da rezeki jalema mah beda-beda.

Allah ngajanjikeun yen mun urang loba bersyukur, Allah pasti nambihan kana rezeki.

Rupina sakitu anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan aya manfaatna.

Ahirulkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

***

Itulah kumpulan contoh teks ceramah Sunda versi santri yang bisa dijadikan referensi.

Semoga ulasannya bermanfaat, ya.

Dapatkan informasi beragam topik hanya di artikel.rumah123.com.

Jika kamu memiliki pertanyaan seputar hunian, gabung saja di forum ngobrolin properti lewat laman Teras123.

Dapatkan informasi seputar harga hunian, rekomendasi rumah terbaik, hingga seluk beluk KPR hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDisini


Tag: , ,


Hendi Abdurahman

Content Writer

Mengawali karier sebagai penulis lepas seputar tema olah raga di sejumlah media online. Sejak 2021 menjadi penulis konten di 99 Group dengan cakupan tema meliputi properti, marketing, dan gaya hidup. Senang menjelajah kota di akhir pekan.
Selengkapnya