OK
logo rumah123
logo rumah123
Iklankan Properti
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

7 Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Agama atau Biantara Sunda Pendek

11 Desember 2023 · 7 min read Author: Rulfhi Alimudin Pratama S · Editor: Bobby Agung Prasetyo

pidato bahasa sunda

Ilustrasi seseorang menyampaikan pidato bahasa Sunda singkat tentang agama|shutterstock

Butuh referensi biantara Sunda? Simak contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang agama untuk berbagai kegiatan pada artikel ini!

Property People, ada beragam aktivitas bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Sunda.

Salah satunya adalah latihan membuat naskah pidato singkat tentang agama bahasa Sunda.

Bagi sebagian orang membuat teks pidato susah-susah gampang, apalagi menggunakan bahasa daerah, seperti bahasa Sunda.

Padahal penggunaan bahasa daerah dalam suatu pidato bisa membuat para pendengar lebih tertarik.

Jika kamu ingin mulai belajar membuat teks pidato bahasa Sunda tentang agama, tak perlu khawatir.

Rumah123 telah menyediakan sejumlah contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang agama sebagai referensi.

Yuk, simak selengkapnya!

7 Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Agama

biantara sunda tentang agama

biantara sunda tentang agama

1. Teks Pidato Bahasa Sunda tentang Agama

Di bawah ini terdapat pidato bahasa Sunda singkat tentang agama yang bisa kamu baca.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu.

Hadirin anu dipikahormat,

Beriman kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah Swt.

Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh, tos diatur ku Allah Swt.

Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila urang hirup di dunia.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Allah Swt.

Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Swt.

Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetepan Allah Swt, deuk nu hade deuk nu goreng.

Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qodo jeung qodar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Swt, sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Swt salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Biantara Sunda tentang Agama

Berikutnya, terdapat contoh biantara bahasa Sunda singkat tentang agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dina nuju hiji panghayat agama, puguh urang kudu nyebutkeun pentingna agama dina kéhidupan urang. Dina Agama Islam, pikeun ngahormatkeun Allah Swt, urang dipikahoyong ngagumulug ka nu rahayatna, salawasna Nabi Muhammad Saw.

Éta naha penting sabab agama ngajelaskeun prinsip dasar anu kudu ditaati jeung ditarima pikeun ngadamel kébahagiaan sarta damel. Dina Agama Islam, tauhid atawa ngagumulug ka hiji Allah anu Maha Kuasa mangrupa pondasi penting.

Sarta, sholat, anu dilaksanakeun lima waktu seueur dina sadawana, ngabéréskeun hiji jalinan langkung dekat ka Allah. Zakat, atanapi kewajiban ngabagi harta ka urang kurang untung, nampi damel sosial sarta salawasna ngalambungkeun kaséjahteraan umat.

Puasa dina bulan Ramadhan ngajelaskeun kédisiplinan, kasadaran spiritual, jeung kasucian. Ibadah haji kang wajib diterima ku Allah téh ngabagi peluang pikeun urang muslim ngahaturkeun hiji kabéh ka Allah sarta ngaluyuh sasakala. Agama Islam ogé ngabagi perhatian ka solidaritas jeung damai di antara umatna.

Sakitu wae, biantara nu tiasa simkuring dugikeun. Hatur nuhun, pangaksami, jeung nuhun ka sadayana.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Agama (Ikhlas Beribadah)

Cari biantara Sunda tentang agama? Naskah pidato ini mungkin bisa jadi referensi.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Swt

Sholawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Muhammad Saw. Ka kulawargina, sohabatna, sareng ka urang salaku umatna. Amin.

Bapak-bapak, abdi hormateun

Ikhlas lain ngan ukur nalika masihan hiji hal ka batur. Tapi ihlas ogé kudu dipupuk nalika ibadah.

Ikhlas dina ibadah kaunggel dina Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ەۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِۗ

Hartosna: Sanaos maranehna ngan dititah nyembah ka Allah kalawan ihlas-ikhlas pikeun taat ka Anjeunna samata-mata lantaran (ngalaksanakeun) agama, oge pikeun ngalaksanakeun solat jeung mayar zakat; jeung anu kitu teh agama anu lempeng (bener).

Dina surat di luhur ditétélakeun, urang salaku umat Islam diwajibkeun ihlas dina ngalaksanakeun ibadah.

Ku kituna ieu ceramah pondok bisa mangpaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Contoh Biantara Sunda tentang Agama Islam

Berikut ini terdapat biantara bahasa sunda singkat tentang agama yang bisa kamu pelajari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dina sakumna waktu, urang sadayana dihadapkeun ku pangajaran-pangajaran anu datang tina agama. Di antara sakuriling ajaran téh, agama Islam nyaritaan kitu acan pikeun ngajelaskeun keur kaalaman anu leres dina éta agama.

Ngan sakuriling ngajelaskeun henteu baris dianggap sabagai henteu mugia. Ngajelaskeun kuatna keur kaalaman téh penting, sabab ku kuatna keur kaalaman, urang bisa ngabantoskeun diri sareng kahirupan sehari-hari.

Keur Kaalaman Hukum Islam: Dina agama Islam, hukum téh hiji bagian anu sarua ku anu sanés, naha dina hiji masalah batin atanapi hukum. Nalika kitu, kaalaman anu leres dina hukum Islam téh kudu dipahami ku sadayana muslim. Anu dina agama Islam acan ngawengku paliturna, cai hiji bagian tina tata krama sareng norma-norma sosial.

Keur Kaalaman Ibadah: Ngaranna hiji muslim, kitu penting pikeun ngarobah kaalaman anu leres dina ibadah Islam. Ngaranna hiji pangajaran-pangajaran dina salat, puasa, zakat, sareng haji. Ngajelaskeun carana ngajalma ibadah téh kudu didieu, sabab éta ibadah téh bagian tina hirupan sehari-hari hiji muslim.

Keur Kaalaman Ajaran Tasawuf: Dina agama Islam, ajaran tasawuf acan ngajelaskeun keur kaalaman anu leres dina bagian batin tina éta agama. Dina tasawuf, urang bisa ngadamel ka iman sareng ihsan, atanapi hubungan anu langkung ményoh sareng Allah SWT. Ku ngadamel éta bagian tina agama Islam, urang tiasa janten muslim anu ngarti, anu ngaleres, sareng anu ngahormatan kana kasakélan.

Dina ngarobah kaalaman anu leres dina agama Islam, urang kedah ngawasaan sok napsu sareng sumber-sumber anu henteu leres, kaya kitu pamali, bohong, sareng hal anu henteu leres anu sanésna.

Dumasarkeun keur kaalaman anu leres dina agama Islam téh janten panglaras anu boga kaaratan dina hirupan sehari-hari. Kuring ngalurug pangapunten ku sadayana, nu geulis sadayana, jeung panalungtikan anu salawasna.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Pidato Islami Bahasa Sunda tentang Sabar

Selanjutnya, ada pidato bahasa sunda singkat tentang agama.

Assalamuaalaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Alhamdulilah masih keneh dipasihan kasempetan dinten ieu urang tiasa tepang di (tempat, nyaluyukeun sareng tempat rapat).

Dina kasempetan ieu, kuring bakal ngajelaskeun sakedik ngeunaan sifat sareng kautamaan kasabaran.

Kecap kasabaran asalna tina kecap sobaro yasbiru anu hartina nahan. Nyepeng kana kecap sabar miboga harti anu jembar. Bisa dihartikeun nahan kahayang.

Henteu sadayana tiasa kéngingkeun kameunangan sareng kanikmatan tina kasabaran, sabab mimitina sababaraha urang ngalaman kasusah.

Ku kituna, anjeun kudu salawasna deukeut ka Allah, sangkan anjeun bakal dibere kakuatan pikeun sabar jeung meunang ganjaran nu lega.

Sakumaha dawuhan Alloh dina Q.S. Al-Baqarah ayat 153:

“Hai jalma-jalma anu iman, maka jadikeun sabar jeung sholat teh penolong aranjeun, jeung saestuna Allah marengan jalma-jalma anu sabar.”

Dina ayat ieu ditétélakeun yén lamun aya jalma anu ngalaksanakeun solat fardhu jeung mampuh nahan dirina kalawan kasabaran, mangka Alloh ngajangjikeun pitulung ka hamba-Na anu keur kasusahan.

Nahan atawa sabar tangtu lain perkara gampang.

Upami urang lulus, urang bakal salawasna gaduh pikiran anu positif sareng sok ngadoakeun panghampura.

Ku cara éta, urang bakal nampi rébuan kamulyaan sareng kabeneran anu bakal datang ti mana waé panto.

Sakitu kira-kira gambaran sifat kasabaran sareng kautamaan sabar di sisi Alloh.

Sakitu wae biantara simkuring, mugia aya mangpaatna kanggo kahirupan urang sadayana.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6. Naskah Pidato Bahasa Sunda tentang Shalat 

Yuk, simak contoh biantara Sunda pendek tentang agama Islam berikut ini.

contoh pidato bahasa sunda singkat tentang agama

contoh biantara sunda tentang agama

7. Pidato Bahasa Sunda Islami

Terakhir, ada biantara bahasa Sunda tentang agama yang menarik disampaikan pada audience. 

pidato bahasa sunda islami

pidato bahasa sunda islami

FAQ Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Agama

Apa pidato dalam bahasa Sunda?
Dalam bahasa Sunda pidato dikenal dengan istilah biantara.

Jelaskan struktur naskah biantara?
Sebagaimana pidato pada umumnya, biantara Sunda pun terbagi menjadi 3 bagian yakni bubuka (pembuka), eusi (isi) dan panutup (penutup).

Naskah biantara artinya?
Naskah biantara adalah teks pidato menggunakan bahasa Sunda.

***

Selain pidato bahasa Sunda tentang agama, ada juga contoh pidato bahasa Lampung berbagai tema.

Semoga bermanfaat, Property People.

Dapatkan inspirasi teks pidato bahasa daerah lainnya melalui Google News Rumah123.

Jangan lupa kunjungi www.rumah123.com untuk menemukan hunian impian yang selama ini dicari.

Cek sekarang dan dapatkan promo menarik yang khusus #AdaBuatKamu.

Referensi:

  • islamadania, sahabatnesia, roompi, basasundacom

Tag: , , , ,


Rulfhi Alimudin Pratama S

Content Writer

Mengawali karier kepenulisan sebagai penulis lepas di beberapa media daring sejak 2016. Kini mencurahkan pikiran untuk menulis properti, gaya hidup, marketing, hingga teknologi di Berita 99 dan Rumah123.
Selengkapnya