OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Pendidikan. Singkat dan Lengkap!

10 Agustus 2023 · 4 min read Author: Emier Abdul Fiqih P

pidato bahasa sunda tentang pendidikan

pidato bahasa sunda tentang pendidikan | sumber: shutterstock.com

Di dalam artikel ini, kami sudah menyajikan sejumlah contoh teks pidato bahasa Sunda tentang pendidikan. Yuk, simak langsung artikel di bawah ini!

Bagi yang bersekolah di Jawa Barat, kamu tentu pernah diminta untuk membuat teks pidato bahasa tentang pendidikan.

Membuat teks pidato atau biantara bahasa Sunda tentang pendidikan sendiri terbilang gampang-gampang susah.

Gampang karena bahasa Sunda adalah bahasa sehari-hari kebanyakan orang di Tanah Pasundan.

Tergolong sulit karena kamu perlu menggunakan basa Sunda lemes ketika menuliskan sebuah biantara.

Jika kamu kesulitan dalam proses pembuatannya, jangan panik.

Dikutip dari sonora.id dan kumparan.com, intip beragam contohnya di bawah ini!

Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Pendidikan

1. Wajib Belajar

pidato bahasa sunda tentang pendidikan wajib

ilustrasi pidato bahasa sunda tentang pendidikan, biantara bahasa sunda tentang pendidikan

Assalamualaikum w.w.

Bapak guru anu dipikahormat ku sim kuring, sareng rerencangan sadayaanu ku sim kuring dipikacinta. Dina kasempetan ieu, sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan “Wajib Belajar Pendidikan Dasar ” atanapi leuwih dikenal ku sebutan Wajar Dikdas.

Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar salapan taun, nyaeta ti tingkat SD dugi ka SMP. Hal ieu teh dikasangtukangan kukayaan ekonomi unggal jalmi masarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masarakat anu mampu, aya oge anu kirang mampu.

Pamarentah terus ngupayakeun yen sadaya masarakat Indonesia tiasa menangkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu boh anu kirang mampu. Tujuanna teh nyaeta sangkanwarga nagara palinter.

Bangsa bakal sejahtera mun masarakatna palinter. Lamun masarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan nagara sejen jeung bakal katinggaleun ku kamajuan jaman. Diharepkeun dina diayakeunna program Wajar Dikdas salapan taun, masarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina widang pendidikan.

Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu merenah kanu manah. Hatur nuhun.

Wassalamualaikum w.w.

2. Menuntut Ilmu

Assalamualaikum w.w.

Ibu kepala sekolah hormaten simkuring,

Bapa Ibu guru hormaten simkuring,

Sareng rerencnagan abdi anu abdi banggakuen.

Puji sinareng sukur urang sangakuen ka allah Swt. anu paratos maparin ni’mat anu teu kaitang.

Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka jungjunan Rasulullah saw. anu parantos ngalungsurkeun cahya kaimanan ka umatna. Pamugi urang sadayana kalebet umat anu kenging safaatna di yaumil ahir nanti.

Dina kasempatan ieu, simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan neangan elmu. Minangka umat Islam, neengan elmu nyaeta kawajiban. Sagala hal dilakukeun ngagunakeun elmu. Lamun henteu ngagunakeun elmu, sagala anu dilakukeun teh sia-sia.

Jalma bisa dihormat ku batur, lantaran pangaweruhna. Elmu teu matak beurat dibabawa. Aya hadis anu netelakuen, “pek teangan elmu nepika nagri Cina.” atawa, “neangan elmu ti mimiti di jero kandunga dugikeun ka liang lahat.” Ku kituna, hayu urang tiasa ngalakukeunna oge.

Sakitu nu tiasa abdi haturakeun kakuranganna mohon dinaputen panginten sagala kasempurnaan mung milik Allah Swt.

Akhirul kalam.

Wassalamualaikum w.w.

3. Pendidikan Karakter

pidato bahasa sunda tentang pendidikan karakter

ilustrasi pidato bahasa sunda tentang pendidikan, biantara bahasa sunda tentang pendidikan

Wilujeng enjing hadirin sadaya.

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka Allah Swt. margi dinten ieu urang tiasa kempel dina kaayaan sehat wal afiat kalayan teu aya kakirangan naon-naon berkat rahmat sareng karunia-Na. Dinten ieu, abdi bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pendidikan karakter. Mugia anu didugikeun ku simkuring saparakanca tiasa mangfaat kanggo urang sadayana.

Para hadirin, ayeuna generasi ngora keur nyanghareupan pasualan-pasualan anu serius, nyaéta turunna ajén moral jeung budi pekerti. Generasi ngora kiwari gampang dipangaruhan ku gaya hirup hedonis sarta teu malire rupa-rupa ajén jeung norma anu aya di masarakat. Sajaba ti éta, nurutkeun BNN, pamaké narkoba ti grup nonoman taun 2019 ngahontal 4,3 juta jalma.

Malah unggal 7 menit, aya hiji jalma maot alatan pamakéan narkoba ilegal. Ningali fenomena ieu, tangtu timbul patarosan ngeunaan dimana peran atikan sakola, guru, jeung kolot. Kunaon rumaja saterusna bisa asup kana gaya hirup bébas anu teu luyu jeung ajén-inajén jeung norma masarakat atawa agama?

Dina panalungtikan satuluyna, tétéla hal ieu téh alatan lemahna atikan karakter di Indonésia. Sistem atikan formal masih kénéh sok museur kana ajén-inajén, nepi ka teu maliré kana pentingna budi pekerti anu hadé tur mulya. Malah di sakola, jam atikan moral jeung Pancasila ogé geus ngurangan. Balukarna, generasi ngora anu kaleungitan panutan anu hadé pikeun moralna.

Ku sabab kitu urang kudu ngawitan deui ngantebkeun atikan moral lain ngan di sakola tapi ogé di imah. Sakitu anu tiasa didugikeun waktos ieu. Bilih aya kekecapan anu teu matak nyugemakeun manah, sim kuring nyuhunkeun dihapunten.

Hatur nuhun.

***

Semoga artikel contoh biantara bahasa Sunda tentang pendidikan di atas dapat bermanfaat untuk Property People, ya!

Pantau terus  artikel contoh pidato terbaru hanya di artikel.rumah123.com dan Google News kami, ya!

Yuk, akses Rumah123.com untuk dapatkan beragam pilihan properti terbaik, karena kami selalu #AdaBuatKamu.


Tag: , , ,


Emier Abdul Fiqih P

Content Writer

Menjadi penulis di 99 Group sejak 2022 yang berfokus pada artikel properti, gaya hidup, dan teknologi. Lulusan S2 Linguistik UPI ini sempat berprofesi sebagai copy editor dan penyunting buku. Senang menonton film dan membaca novel di waktu senggang.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA