OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

10 Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat Lengkap Beragam Tema

29 April 2024 · 16 min read Author: Maskah Alghofar · Editor: Bobby Agung Prasetyo

Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil

Sumber: Shutterstock.com

Berikut ini adalah contoh pidato bahasa Jawa krama Inggil singkat lengkap berbagai tema. Simak selengkapnya.

Bahasa Jawa Krama Inggil telah menjadi bahasa yang penuh makna dan sarat akan budaya.

Biasanya, bahasa Jawa halus ini banyak digunakan sebagai alat komunikasi di antara kaum bangsawan.

Tidak hanya itu, Bahasa Jawa Krama Inggil memiliki pilihan kata yang lebih sopan dan dianggap memberikan penghormatan kepada lawan bicaranya.

Oleh karena itu, pidato bahasa Jawa biasanya menggunakan bahasa Krama Inggil yang halus.

Berikut contoh pidato bahasa Jawa krama Inggil singkat lengkap berbagai tema yang bisa jadi referensi.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat Lengkap

Berikut ini sejumlah contoh pidato bahasa Jawa Krama Inggil singkat dari berbagai tema yang bisa kamu dipelajari.

Simak contoh pidato bahasa jawa krama alus berikut ini.

1. Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Pendidikan

Bagi kamu yang sedang mencari contoh pidato bahasa Jawa krama alus, jangan khawatir.

Contoh pidato bahasa Jawa halus tentang pendidikan ini bisa kamu jadikan pelajari dan tiru dengan mudah.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat Pendidikan

Teks Pidato bahasa Jawa :

Assalamualaikum wr.wb.

Kulo sampun meneng salam kang sederhana menika marang Gusti Allah Swt., Gusti Pangeran samodra jagad, marang Gusti Allah kang Maha Agung, wonten ing lindhunging rahmat lan karunia-Nya, supados kita bisa ngumpul ing kene marang kabeh marang keadaan sehat lan selamat.

Ingkang agungipun,

Ing kesempatan punika, kulo badhe ngunekake pidato ngenani kemangertenan pendidikan.

Pendidikan yaiku salah siji tiyang agung ing urip manungsa. Pendidikan bisa ngancur-ancurake urip bangsa lan ngluwihi kualitas sumber daya manungsa.

Pendidikan bisa menehi kita kawruh, keterampilan, lan pangelingan kang luwih luas. Iki penting banget kanggo nghadapi tantangan ing urip kang makin rumit.

Pendidikan uga bisa mbentuk karakter lan moral sing apik. Iki penting banget kanggo bisa dadi pribadi sing guna marang diri sendiri, kulawarganipun, masyarakat, lan bangsa.

Ingkang agungipun,

Kabeh kita kudu nguripake kualitas pendidikan kita. Kita kudu mangerteni yen pendidikan yaiku kunci kesuksesan kita ing wong adi.

Kanggo para siswa-siswi, kulo mbotenjoni supados tetep rajin nuntut ilmu. Ora pernah suminten belajar, amargi kawruh bakal dados manfaat nganti kana kita.

Kanggo para wali, kulo mbotenjoni supados tetep mendukung pendidikan bala anake. Nate ngaturi semangat lan nate ngalangi marang bala anake kanggo tetep belajar.

Kanggo para guru, kulo mbotenjoni supados tetep menehi pendidikan sing apik marang para siswa-siswi. Dadoslah guru sing bisa ngeri-nerima lan teladan kanggo bala anake.

Nika yaiku pidato kulo ing kesempatan punika. Supados bisa manfaat.

Akhirul kalam, wassalamualaikum wr.wb.

2. Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Pernikahan

Membuat contoh pidato bahasa Jawa memang tidaklah mudah, karena bahasa ini berbeda dengan percakapan bahasa jawa sehari-hari.

Bagi kamu yang sedang mencari contoh pidato bahasa Jawa Krama Inggil dengan tema pernikahan, jangan khawatir.

Berikut ini contoh pidato bahasa jawa krama alus yang bisa jadi referensi.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Pernikahan 

Teks Pidato bahasa Jawa :

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa, Bapak/Ibu Dukuh, para sesepuh, para undangan, lan para tamu sing kula hormati.

Puji syukur kita panjatkan marang kahanan Allah Swt, Gusti Allah kang Maha Esa, atas limpahan rahmat lan karunia-Nya, supaya kita bisa nyambut bareng ing kene ing tilas kang sehat lan selamat.

Sampeyan-sampeyan kang mulya,

Ing kesempatan punika, kula badhé nyampaikan pidato ngenani perkawinan.

Perkawinan yaiku salah siji momèn sakral ing urip manungsa. Perkawinan yaiku jalinan suci antara loro wong kang dikerasi dening cinta, kasayangane, lan tanggung jawab.

Perkawinan yaiku salah siji jalan supaya bisa nggoleki kebahagiaan ing dunya lan akherat. Ing perkawinan, kita bakal diajari kanggo saling cinta, saling hormat, lan saling nulungi.

Kabeh kita kudu bersama-sama njaga lan melestarikan perkawinan.

Kanggo kedua mempelai, kula pesen supaya tetep ngawasi lan nglestarike cinta lan kasayangane sing wis sampeyan bangun. Dadi suami lan istri sing saling cinta, saling hormat, lan saling nulungi.

Kanggo kedua orang tua, kula pesen supaya tetep ngijoni dukungan lan doa marang kedua mempelai. Dadi wali sing tetep nglakoni wasiat lan pitulungan marang kedua mempelai.

Iki yaiku pidato kula ing kesempatan punika. Semoga manfaat.

Akhirul kalam, wassalamu’alaikum wr.wb.

3. Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Bahaya Narkoba

Indonesia memang sedang memerangi bahaya narkoba terhadap remaja maupun orang dewasa.

Berikut ini teks contoh pidato bahasa Jawa krama inggil tentang narkoba yang bisa kamu renungi.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Narkoba

Teks Pidato bahasa Jawa :

Sugeng dina ingkang berkah,

Ingkang agungipun, paramasastra ing ngarsa inggil kita mangertosake perilaku sing endi ing sakdalem masyarakat kita kanthi kondhisi sing genteng. Salah sawijine perilaku sing endi lan sing bakal bisa njupuk kita menyang batas kehancuran yaiku perilaku nggunakake narkoba.

Narkoba, saudara-saudari, yaiku musuh nomer siji kita. Yaiku musuh kang ora sami sawetara, ora tansah wewates ing siapa sing bakal ditembaki. Iki masalah sosial sing sampeyan kudu mikirake lan aktif kanggo nindakake.

Kula banjur akan ngomong sak njero pidato iki ngenani bahaya narkoba. Narkoba iku racun sing nyeret masyarakat kita menyang lebuh terpuruk. Sing paling migunani narkoba yaiku para generasi muda, para putra lan putri bangsa kita. Masyarakat iki, kita kabeh, kudu bersama-sama melawan ancaman iki.

Nggunakake narkoba yaiku nekat nyegah akeh tujuan sing bisa sami, nyebabake hancurkan hubungan kulawarga, nyeret maneh kita maring kenistaan lan hukuman pidana, lan pada akhirnya, bisa dadi penyebab kematian.

Saudara-saudari, ana sedulur lan sederek kita sing wis kehilangan perjuangan lawan narkoba iki. Ana sing ora bisa nego suwun kanggo lara sing tak saksanani, ana sing terpuruk menyang jurang sepi tanpa bantuan. Nanging, sampeyan bisa nggoleki bantuan lan terus dukung program-program pencegahan lan rehabilitasi sing wis dadi prioritas.

Kita kudu ingat, kanggo nemahi dadi prioritas kanggo ngrangsang pendidikan lan pengetahuan. Marang sekolah lan komunitas kita kudu njaluk ing ngisor iki, kanggo nggawé generasi penerus kita mangertosake bahaya narkoba. Mari kita bimbing, mentor, lan tangani loro wong muda kita nganti bisa ndandani pandangan sing bener lan mimpin kawruh sing apik.

Kabeh iki, kita mboten duweni sekawan maneh. Kita sami kudu mengingat yen kita kudu tetep waspada marang bahaya narkoba. Kita sami kudu kritis marang diri kita sendiri lan sajarah, marang teman-teman sing mungkin kena pusing, lan marang generasi penerus kita kang kudu kita warasake lan bekalake.

Kanggo urusan kita sederek, ngenteni pangaruh narkoba bisa yaiku nganteni mati. Tansah waspada lan nate kudu adil menolak narkoba. Aja sami rongos wektu lan kahanan, banjur nate kita kehilangan pangaruh kita marang generasi manungsa lan budaya kita.

Mugi Gusti Allah nggarap kita marang kahanan lan wewujudake kita kang pinter, kuat, lan apik marang budaya kita sing apik. Salam sehat lan selamat!

Matur nuwun.

4. Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Kemerdekaan

Berikut ini merupakan contoh pidato bahasa Jawa Krama Inggil tentang kemerdekaan yang bisa kamu pelajari.

Contoh pidato bahasa Jawa halus ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang diminta melakukan pidato pada hari kemerdekaan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat soal Kemerdekaan

Sugeng ambal warsa,

Ingkang agungipun, kita sabanjure ngguyu ing pamulanganing dhewe-dhewe ing pamardikaan. Iki yaiku wulan kang sing sarwa wong Indonesia nglampahi. Purnama ageng sing nyenengake dhateng kita sadaya, sakeluwarga lan tanah air kita. Iki wulan ingkang penuh kahanan, wulan ingkang maringi kita kersaning pribadi, wulan ingkang jagad maringi kita kebebasan.

Kita mangertosake yen kersaning kebebasan ora bisa dipandang sembarang. Iki yaiku bantahan saka panglong wong-wong kita kang nduweni kersaning negara lan pribadi, panglong saka wong-wong kang sah sabanjure luwih bebas. Ing pangelingan iki, kita miwiti kersaning kita kanggo metu saka dipimpin dening wewarah-wareh. Iki yaiku aset kita sing paling berharga.

Saudara-saudari, iki peringatan kang agung. Kita ora boleh ndalani kersaning kita, ora boleh lali akan jasa lan perjuangan para pahlawan sing nggempur ing balek pangeran. Kita kudu ngrasakake kebebasan kita sing ora bisa sami sabanjure. Kita kudu njaga kersaning kita, njaga iku sing mung bisa dipangan marang wong sing tansah bisa metu saka pitakonan kita.

Kemerdekaan ora mung dadi hak, nanging uga dadi tanggung jawab. Tanggung jawab kita yaiku ndandani negara kita aman lan damai, sami tansah damai lan tenteram. Kita mboten boleh duweni kersaning kita metu saka njero wong sing lugu.

Ingkang agungipun, kita kudu tetep waspada marang ancaman-ancaman kang bisa mengancam kemerdekaan kita. Kita kudu tetep ngawasi nilai-nilai lan prinsip-prinsip kemerdekaan, amargi kemerdekaan ora sampun final lan tetep bisa ilang yen ora kita jagani lan kita pertahankan.

Aja sami kita lengah, saudara-saudari. Kita sami kudu bersama-sama njaga kemerdekaan kita kaya kita njaga perhiasan terindah. Mari kita lanjutake perjuangan kita kanggo menjaga kemerdekaan kita, amargi itu yaiku aset kita kang paling mulya.

Sugeng ambal warsa kaping sanga puluh lima kanggo tanah air kita sing kita cintai.

Matur nuwun.

5. Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat Perpisahan Sekolah

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak di usia sekolah. Hal ini karena sebagian waktu mereka dihabiskan untuk menuntut ilmu.

Oleh karena itu, perpisahan sekolah bisa jadi momen yang mengharukan bagi para siswa karena harus berpisah dengan teman-teman seperjuangan.

Agar momen itu tidak terlupakan, berikut ini contoh pidato bahasa Jawa tentang perpisahan sekolah yang bisa kamu jadikan referensi.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Perpisahan Sekolah

Teks contoh pidato bahasa Jawa :

Sugeng dina ingkang waras,

Ingkang agungipun, sedaya kulo puja lan kulo hormati.

Ing kesempatan kang agung punika, kulo badhe mbalikaken panguripan kita, panguripan sing udangetaken kula marang sekolah kita. Punika wulan ingkang sing penuh tanda, wulan sing nyenengaken lan malih lan lara. Punika wulan perpisahan.

Wulan punika ora sing kedadeyan kita sajatine, nanging wulan ingkang bakal nggawé kita nyadari betapa besarnya gegayutan kita marang sekolah kita. Ingkang agungipun, kita wis lumintu wiwit kita sekolah nganti akeh pengalaman lan pelajaran sing kita gali, akeh sahabatan sing kita curi, lan akeh mimpi lan harapan sing kita kejar.

Sekolah kita iki ora mung tembung “sekolah,” nanging asma ingkang sarwa kita. Sekolah iku tembung sing anggiyatan marang pitulungan, pengalaman, lan pelajaran. Sekolah iki wis ngajari kita babagan budaya, persahabatan, lan tujuan.

Para guru, kita bakal seneng dadi murid murid sampeyan, ingkang dadi pangaruh lan panutan kita. Sampeyan wis ngajari kita dadi wong kang apik, dadi wong sing nyuwun pangapunten, lan dadi wong kang ngerti apa artine solidaritas lan kerjasama.

Kepada para orang tua, kita ora bisa ngalihkan sampeyan cukup ngaturi kita, nanging kita bisa nggoleki kemungkinan kita. Sampeyan ora mung orang tua, nanging teman, penasihat, lan inspirasi. Sampeyan udangetaken kita menghadapi tantangan, lan sampeyan bakal tetep kita sikapi ing wulan-wulan marang dawa nanti.

Kanggo kita sederek siswa-siswi, ing wulan punika kita wis selesai angkatan kita kanggo menggawé dasar pangkat kita. Saiki, kita nyusun panggung kang anyar. Sing paling penting yaiku, kita kudu tetep apik marang ati, tetep siap kanggo wulan sing anyar, lan tetep apresiatif marang pengalaman ingkang bakal kita gali marang perjalanan anyar kita.

Ingkang agungipun, jenengan kabeh yaiku bagian sing ora terpisahkan saka ingkang lair saka sekolah kita. Kita mesti tetep anggep iki minulya sing kita pamitan ing temen-temen kita, ing para guru, lan ing sekolah kita ingkang kita cintai.

Wulan punika yaiku akhir ing sakancan perjalanan, nanging yaiku awal ing perjalanan anyar sing munggah. Mari kita jaga inggih dan sambut inggih karo gagasan sing anyar, karo kesempatan sing anyar, lan karo pangalaman sing anyar.

Ingkang agungipun, kita tansah nyuwun pangapunten yadiwareng kathah, sarta tansah ugi nyuwun pangapunten supados kangsayangan lan kasayangan kita tansah mugi-mugi anugrahipun Gusti Allah kang Maha Agung. Salam wisma, yaiku salam pamitan sing sarwa kulo.

Matur nuwun.

6. Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat Cinta Damai

Berikut ini contoh pidato bahasa Jawa tentang cinta damai yang bisa kamu jadikan referensi.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat tentang Cinta Damai

Contoh teks pidato bahasa Jawa :

Sugeng dina ingkang samodra suka,

Ingkang agungipun, sedaya kulo puja lan kulo hormati.

Cinta damai, ingkang agungipun, yaiku rasa kasayangan marang kita sadaya. Cinta damai iki ora sing deleng karo kejabaan, nanging yaiku rasa ati sing kondur ing cara kang apik, rasa ati sing sambat marang sajarah lan budaya kita.

Rasa damai ing batin kita ora bisa tercapai nalika kita tetep urip ing kondisi perang, konflik, utawa pertikaian. Rasa damai ora bisa ngrasakake nalika kita sing kabeh tiwas marang pengorbanan, nalika kita sing milih kanggo nyepi lan nggawe sajarah kang adil.

Rasa damai iki ora bisa dipunuk bagi bangsa lan negara yadiwareng kita nggabungaken sajarah kita ing jaman dino. Kita, sebagai wong Indonesia, ora bisa ngrasakake arti rasa damai tanpa ngerti bagaimana rasane nggabungaken suku, agama, lan budaya sing beraneka ragam ing negara kita.

Kita, ingkang agungipun, ora bisa nggawe rasa damai nalika kita terus adu nalar, terus berdialog, lan terus nuruti aturan hukum sing berlaku. Damai ora bisa digawé marang tegar sing nyoblos lan mbuktosake pendapat sing berbeda, amargi iki yaiku salah siji pilar demokrasi kita.

Cinta damai ora bisa dipunuk marang dunia yadiwareng dunia terus dirusak dening konflik lan peperangan. Ing dunia, kita perlu nggandeng tangan, nggawé komitmen sing kokoh kanggo perdamaian global, lan nggawé aksi nyata kanggo nyuwun pangapunten lan ngajari generasi anyar sing maklum ngenani rasa damai.

Saudara-saudari, rasa damai ora bisa siji pisanipun dipunggut lan diterusake. Kita tansah diparingi kesempatan kanggo nambahake rasa damai ing batin kita, kanggo nggawé perdamaian ing masyarakat lan negara kita, lan kanggo nggawé jagad iki jadi sawijining tempat sing aman lan tentram kanggo kabeh makhluk.

Kita bisa nanggapi konflik karo dialog lan toleransi. Kita bisa nggawé perbedaan jadi kekuatan, bukan sebab saka konflik. Bisa nggawé perdamaian sing pancén kanggo kabeh, sing nambahake martabat kita marang tuhan, sing memuliakake kita marang sesama wong.

Rasa damai sing kita puja ora bisa asal saka negara, suku, utawa agama. Iki rasa ati sing punika kanggo kita sedaya, kanggo bangsa kita, lan kanggo jagad iki. Kita tansah mugi-mugi lan tetep awas, supados rasa damai sing kita sadiki bisa ngerusak rasa damai kang bisa kita raih bersama-sama.

Ingkang agungipun, saudara-saudari, damai yaiku harta paling agung ing jagad iki. Kita kabeh kudu nggoleki cara nggawé damai, nggawé negara kita damai, lan nggawé dunia iki tempat sing aman lan tentram.

Mugi-mugi Gusti Allah, kang Maha Agung, nggawé kita aman, lan rasa damai iki tetep tansah aja ing ati kita kabeh.

Matur nuwun.

7. Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat

contoh pidato bahasa jawa krama inggil singkat

contoh pidato bahasa jawa krama inggil singkat

8. Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat dan lengkap

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Singkat dan lengkap

9. Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Alus tentang Kesehatan

Sugeng enjang, para hadirin lan para hadirat kang apemirsa. Salam winayah, rahayu, lan kasugihan. Sampun kepriben ing garege Gusti Allah, kita papanipun wus madaging saget kesehatan kang paliyan penting.

Ing dina iki, kita mengkeni rasa pamrih kanggo sinau babagan kesehatan. Kita pengin ora sembrono menganggap kesehatan minangka sesuatu kang biasa. Kesehatan iku harta paling ageng kang bisa kita dadekake. Tanpa kesehatan, segala upaya lan kegiatan kita bakal ora becus.

Kesehatan ora cuma dadi pamrih, nanging uga panggarap lan panggih. Kita kudu ngerti yen kesehatan ora mung fisik, nanging uga ati lan roh. Ing ngendi punika, kulo natekake kita kabeh kang dadi saksi ing kaula sajroning pagelaran iki kang ora bakal enggal menawa kita ora tansah nguri-urip karo wates, jarene kesehatan.

Rumiyinipun, ing ngendi punika, kita kudu ngerti yen kesehatan ora warih panggenan kang bisa diperoleh karo pinaringan sinarengan lan karahayon. Kita kudu natekake panggenan kang sami, dudu kang unggul kang dadi sakloron wejangan kang kudu dipati ing panggonan.

Ing ngendi punika, kita kudu ngerti yen kesehatan ora pantes diselingi karo cithakan utawa keris, nanging pantes diselingi karo kalawan wungu lan kridho kang tinimbang lan dilakoni karo tulus lan pamarahan.

Miwik iki, sampeyan kasil ngerti yen kesehatan ora mung kudu dipandhang dening pambudi lan karasa, nanging uga ngarani sinarengan lan amarah. Amargi kesehatan yaiku barang paling marang ngendi punika kita bakal dadi sehat. Lan ing pamrih kita uga bakal dadi gemah lan produktif, lan bakal dadi warga negara sing andhap asor lan mapan.

Ing kasus kesehatan, natekake kita kabeh kang pengin mbokmenengake cara panggonan sehat. Nanging natekake, kulo padha dumugi yen kita kabeh kudu nyuwun kanggo peting sing ngerti, ngayahi, lan ngersakake cara-cara panggenan kesehatan ing sekitar kita. Supados kanthi sinarengan kita bisa njaga kesehatan kita sareng-sareng, lan nggawa masyarakat kang sehat lan sejahtera.

Amargi kalawan sinarengan, kita pasti bisa ngerti, nggawa, lan ngersakake kesehatan kang manunggal lan manunggal. Mugi Gusti Allah sawise ingkat nyuwun sehat lan sabilulungan kang penuh berkah kang ora bakal dadi pingit kang angherani kita.

Matur suwun.

10. Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Alus tentang Lingkungan

Sugeng enjing, para hadirin lan para hadirat kang apemirsa. Salam winayah, rahayu, lan kasugihan. Sak wanci iki, marang kita kabeh, kahanan lingkungan sawetara ing ngendi ora bisa disangkoni. Ing dina iki, marang kita kabeh tansah mikir marang kesadaran lan keseimbangan lingkungan.

Kahanan lingkungan ora mung kaya iki kang bisa kita nikmati, nanging uga pinaringan kang kudu dadi tetamburan kita. Kita kudu ngerti yen lingkungan iki babagan panggenan lan pamrih, nanging uga babagan panggih lan panggarap. Kita uga mesti ngerti yen kahanan lingkungan ora bakal tahan lama tanpa upaya sinarengan saka kita kabeh.

Ing ngendi punika, kita kudu ngerti yen nguri-urip salawasna karo kahanan lingkungan kang aman lan lestari yaiku tanggung jawab kita kabeh. Kita ora bisa mbisakake kahanan lingkungan kanthi cara sing njur sanggup, nanging kudu disiapake wungu lan waton kang pantes.

Kahanan lingkungan ora pantes diselingi karo gugon tuhon utawa arogansi, nanging kudu diselingi karo wungu lan tulus lan amarah kang tinimbang. Kita kudu padha dumugi yen kita kabeh mesti nganggo cara-cara kang bisa nglestarake kahanan lingkungan ing saiki kang bakal kasil.

Kanggo natekake, kita kabeh kudu njaluk babagan cara-cara panggenan kahanan lingkungan ing sekitar kita. Supados kita kabeh bisa sinarengan nggawa lingkungan sing sehat lan lestari, lan bisa kasil ing natekake bener panggenan lan panggih kahanan lingkungan.

Mugi ing kahanan lingkungan iki, kita kabeh bisa dadi warga negara sing pinter lan tahu mangerteni, lan bisa dadi panutan kanggo generasi-generasi sing bakal nyusun sawijining ngalami.

Matur suwun.

Bagi kamu yang ingin mempelajari kosa kata bahasa Jawa dengan mudah, jangan khawatir.

Kamu bisa mempelajari bahasa Jawa dan artinya dengan mudah berikut ini.

***

Itulah contoh pidato bahasa Jawa krama Inggil singkat lengkap berbagai tema yang bisa jadi referensi menarik buat kamu.

Semoga bermanfaat, ya!

Temukan berita menarik lainnya hanya di artikel.rumah123.com.

Sedang mencari hunian di sekitar Bekasi? Srimaya Residence mungkin bisa jadi pilihan menarik lainnya, lo.

Dapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti, karena Rumah123.com akan selalu #AdaBuatKamu.


Tag: ,


Maskah Alghofar

Content Writer

Maskah adalah seorang content writer di 99 Group sejak tahun 2022. Lulusan Penerbitan PoliMedia Jakarta ini mengawali karir sebagai jurnalis online. Kini, Maskah rutin menulis tentang properti, gaya hidup, pendidikan, dan kesehatan.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA