OK
logo rumah123
logo rumah123
Iklankan Properti
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Bacaan Ayat Kursi Beserta Artinya dan Keutamaan Ketika Membacanya di Berbagai Kesempatan

19 Juli 2022 · 4 min read Author: Devi Suzanti

ayat kursi beserta artinya

Membaca ayat kursi beserta artinya mungkin sering dilakukan umat Islam. Tapi mungkin belum banyak yang tahu apa saja keutamaan ketika membacanya.

Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255.

Rasulullah menerangkan banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat ini di berbagai kesempatan, seperti yang tertera dalam beberapa hadits.

Sebuah perkataan sahabat (atsar) yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan Ali dari Abu Ubaid.

Ayat Kursi diberikan kepada Nabimu dari tempat penyimpanan yang berada di bawah Arsy, dan tidak diberikan kepada seorang pun sebelumnya.

Di dalam Ayat Kursi, Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada zat yang layak untuk disembah kecuali diri-Nya.

Membaca Ayat Kursi juga memiliki banyak sekali keutamaan, salah satunya membaca setelah selesai salat wajib maupun sunnah dapat mempertebal iman dan pahala.

Berikut bacaan Ayat Kursi lengkap beserta artinya dan keutamaan ketika melaksanakannya yang dilansir dari berbagai sumber.

ayat kursi beserta artinya

Ayat Kursi Beserta Artinya

Berikut baca Ayat Kursi dalam bahasa latin, tentunya mempermudah kamu saat menghapalnya.

“Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayum

Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa naum

Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh

Man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih

Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum

Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa-a

Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa

Wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim”.

Terjemahan:

“Allah tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya

Tidak mengantuk dan tidak tidur

Milik-Nya lah apa yang di langit dan di bumi

Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya

Allah mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya

Kursi Allah meliputi langit dan bumi

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. Al-Baqarah:225)

ayat kursi beserta artinya

Keutamaan Membaca Ayat Kursi Beserta Artinya

1. Ayat Paling Agung

Salah satu ayat yang disebut sebagai ayat yang paling agung ini tergambar dari pertanyaan yang pernah diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka’ab.

Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?

Ubay menjawab, Ayat Kursi. Maka,  Rasulullah shallallu ‘alaihi wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata,

“Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR. Muslim)

2. Pemimpin Ayat Al-Qur’an

Ayat ini merupakan pemimpin dan penghulu Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“Segala sesuatu itu mempunyai puncaknya dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua Al-Quran yaitu ayat kursi.” (HR. Tirmidzi)

3. Keagungan Melebihi Langit dan Bumi

Keutamaan kedua dari Ayat Kursi adalah keagungan dari ayat ini melebihi langit dan bumi. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW:

“Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah).

4. Salah Satu di Antara Sebab Masuk Surga

Keutamaan berikutnya dari Ayat Kursi adalah menjadi salah satu penyebab masuknya manusia ke surga. Hal ini tertera salam sebuah hadist.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai salat maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian”. (HR. An Nasa-i, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

5. Doa yang Mustajab

Ayat Kursi juga menjadi salah satu doa yang mustajab. Nah, bagi kamu yang ingin meminta perlindungan pada Allah SWT, maka ada baiknya dimulai dengan menggunakan Ayat Kursi.

Hal ini karena di dalam Ayat Kursi ada asma Allah SWT yang paling agung, yaitu al hayyu al qayyum.

Hal ini juga terdapat dalam sebuah hadist yang berbunyi:

“Asma Allah yang paling Agung yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan ada dalam tiga tempat yaitu surat Al-Baqarah, Surat Al-Imron dan surat Thaha.”‎ (HR. Ibnu Majah)

Itulah beberapa keutamaan dari Ayat kursi serta bacaan Ayat Kursi beserta artinya. Jangan lupa membacanya ya.

Situs properti Rumah123.com selalu menghadirkan artikel dan tips menarik mengenai properti, desain, hukum, hingga gaya hidup.

Saatnya kamu memilih dan mencari properti terbaik untuk tempat tinggal atau investasi properti seperti Griya Mulia Cisauk.


Tag: , ,