OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Contoh Teks Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda Singkat Padat Jelas 1445 H, Nyeredet Hate!

27 Maret 2024 · 5 min read Author: Hendi Abdurahman · Editor: Bobby Agung Prasetyo

khutbah idul fitri bahasa sunda

Ilustrasi Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda

Khutbah Idul Fitri dalam bahasa Sunda biasanya dipraktikkan oleh khatib yang berasal di kawasan Jawa Barat.

Tema-tema khutbah Idul Fitri bahasa Sunda yang diangkat pun beragam, mulai dari tentang silaturahmi, pesan persaudaraan, hingga makna kemenangan.

Umumnya khutbah tersebut berlangsung dengan durasi tidak terlalu lama alias singkat, padat, dan jelas.

Namun, meski khutbah Idul Fitri biasanya dilakukan secara singkat, tak jarang pesan yang tersampaikan begitu mendalam alias menyentuh hati.

Dalam bahasa Sunda, menyentuh hati dapat dimaknai dengan nyeredet hate atau menggetarkan hati.

Lalu, seperti apa contoh teks khutbah Idul Fitri bahasa Sunda yang dapat dijadikan inspirasi untuk para khotib?

Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda

Nitenan Hakekat Idul Fitri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, walillahilhamd!

Hadirin sidang Ied rahimakumullah.

Sugrining puji anu sampruna, sareng pangalem sagemlengna, eta tetep kagungan gusti Allah Swt., anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat jalma anu bakti ka Anjeunna.

Shalawat kalih salam anu utami, mugia tetep ka pang afdhal-afdhalna jalmi, nabi terakhir, rasul panutup, anu kaceluk ka awun-awun kakocap ka janabria, Nabi Muhammad Saw., ka kulawargina, ka sahabatna, katut ka sadaya umatna anu taat tumut kana ajaran mantena.

Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, walillahilhamd!

Hadirin sidang Ied rahimakumullah.

Muji syukur kanu Maha Agung, Alhamdulillah urang tiasa tepang deui sareng Idul Fitri tahun ieu, sabada ngalaksanakeun shaum kalih ibadah-ibadah sanesna dina sasasih lamina. Pamugi sanes kanten ibadah urang kenging ganjaran anu berlipat ganda mungguhing Allah Swt..

Naon atuh ari Idul Fitri teh?

Ied hartosna balik, Fitri hartosna kasucian. Janten, Idul Fitri hartosna balik kana kasucian. Kasucian anu mana? Kasucian anu sifatna azaliyah. Sabab, sadaya jalma anu kemelenang di alam dunya asalna suci. Allah Swt. kantos naros ka urang di zaman azali; “Alastu birobbikum; Naha ari Kaula teh lain pangeran aranjeun?”.

Urang sadaya ngajawab: “Bala Syahidna; Kantenan, abdi saya nyaksi, Gusti teh Pangeran Abdi.”

Singketna, Idul Fitri teh balik kana fithrah azali, madep ka Allah. Henteu lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Naon margina? Sabab Allah marentahkeun supaya urang istiqomah madep kalayan balik ka Allah Swt.

Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, walillahilhamd!

Hadirin sidang Ied rahimakumullah.

Hayu urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan ku sumpingna Idul Fitri, jasad urang balik tina maksiat kana thoat, manah urang balik tina ghoflah kana dzikrullah, kayakinan urang balik tina syirik kana tauhid. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wilujeng boboran shiyam, Wilujeng Idul Fitri 1445 Hijriah. Hapunten lahir bathin. Minal aizin wal faizin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*sumber dirangkum dari: jabar.nu.or.id

Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda Singkat Padat Jelas

khutbah idul fitri bahasa sunda

Hadirin kaum muslimin rohimakumulloh.

Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Swt. anu senantiasa maparinan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana, nikmat anu teu kaetang seueurna.

Sholawat sinareng salam mugua salamina tetep dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana, kangjeng Nabi Muhammad Saw..

Hadirin kaum muslimin rohimakumulloh.

Dinten iyeu, sadaya umat Islam ti sagala penjuru dunia sasarengan ngagemakeun pupujian ngagungkeun Asma Allah. Takbir, tahmid, tahlil ngagema di sadaya pelosok. Kaum muslimin sadayana ngarayakeun kameunangan saparantosna ngalaksanakeun puasa sabulan pinuh.

Hadirin kaum muslimin rohimakumulloh.

Mangrupikeun karunia Alloh saparantosna sabulan pinuh urang ngalaksanakeun ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan ka Anjeun-Na kanggo ngaberesihkeun jiwa urang.

Saterasna urang ngaluarkeun zakat kanggo ngaberesihkeun harta urang, oge sebagai bentuk solidaritas nyaeta ngabagi kabahagian sareng fakir miskin. Maka tos sapantesna dina dinten iyeu urang ngarayakeun kameunangan, kumargi tos ngengingkeun limpahan rahmat sareng kaberkahan Alloh Swt..

Mugia makna kameunangan di Idul Fitri tahun ieu bener-bener bisa ngajadikeun urang leuwih taat dina ngalaksanakeun kawajiban sebagai muslim.

Wilujeng boboran shiyam, Wilujeng Idul Fitri 1445 Hijriah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

**sumber dirangkum dari: scribd.com.

Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda Paling Sedih

Hadirin sadayana jamaah salat Idul Fitri anu mulya.

Teu aya kalimat anu pangsaena anu dikedalkeun ku urang didanget ieu anging Alhamdulillah. Puji syukur kanu Maha Agung. Dzat anu murbeng alam. Dzat anu parantos ngajajapkeun urang sadayana dugi kana poe lebaran.

Sholawat sareng salam muga dikocorkeun salamina ka jungjunan alam, yakne kangjeng Nabi Muhammad Saw., nabi nu janten pamingpin sadaya utusan Gusti, nabi nu janten pamuka hidayah ka umatna.

Jamaah Idul Fitri anu mulya.

Palajaran puasa Romadon teh nyaeta nembongkeun kadeudeuh Allah kanggo urang salaku umat kangjeng Rosul meh tiasa ngalipatkeun ganjaran jeung ngahontal rupi-rupi kahadean. Sakumaha kauninga, umat kangjeng rosuk mah parendek yuswana, rata-rata ukur 60 tahunan, oge paling lami ukur saratus taunan.

Tapi sanaos kitu, ku bulan Romadon, ibadah urang tiasa ngabandingan kana ibadahna umat-umat kapungkur anu yuswana paranjang dugika ratusan tahun. Pasti hadirin sedih ninggalkeun Romadon, sanes kitu?

Palajaran puasa ieu kalintang pentingna kanggo urang ngaitkeun sagala rupa perkara ka Alloh sahingga urang salawasna tiasa berhubungan sareng Alloh, ngaraos diteuteup ku Alloh.

Intina, sagala rupa anu terjadi teu aya anu luput tina katangtosan Alloh. Nyakitu keneh urang ibadah teh sanes keur makhluk, tapi kanggo Alloh.

Mugi amal ibadah Romadon urang ditampi ku Nu Maha Kawasa. Mugi doa urang diijabah ku Mantenna. Amin amin ya arhamar rohimin. Amin amin ya mujibas sa’ilin.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

***

Itulah sederet contoh teks khutbah Idul Fitri bahasa Sunda yang bisa dijadikan referensi.

Baca informasi yang tak kalah menarik lainnya hanya di artikel.rumah123.com.

Jika kamu memiliki pertanyaan seputar hunian, inilah saatnya buat ngobrolin properti di laman Teras123.

Dapatkan informasi seputar harga hunian dan rekomendasi rumah terbaik hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.


Tag: , ,


Hendi Abdurahman

Content Writer

Mengawali karier sebagai penulis lepas seputar tema olah raga di sejumlah media online. Sejak 2021 menjadi penulis konten di 99 Group dengan cakupan tema meliputi properti, marketing, dan gaya hidup. Senang menjelajah kota di akhir pekan.
Selengkapnya