OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

5 Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Sopan Santun Singkat

15 Februari 2024 · 5 min read Author: Nik Nik Fadlah · Editor: M. Iqbal

pidato bahasa sunda tentang sopan santun

Sumber: Freepik/wavebreakmedia_micro

Contoh teks pidato bahasa Sunda tentang sopan santun di bawah ini bisa menjadi pengingat kepada sesama untuk selalu menghormati orang lain. Simak, yuk!

Sopan santun adalah sebuah sikap yang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain.

Perilaku yang satu ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, seperti bertutur kata yang baik, mematuhi tata tertib, serta tidak egois.

Sopan santun menjadi sikap yang penting dimiliki oleh setiap orang karena perilaku ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antarsesama.

Mengingatkan orang lain agar selalu bersikap sopan bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya menyampaikan sebuah pidato.

Menurut penjelasan Drs. Arif Yosodipuro, M.M dalam bukunya yang berjudul Pintar Pidato, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk mengemukakan pendapat.

Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan dan nasihat kepada para pendengar.

Jenis media komunikasi ini tak hanya bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia saja, melainkan bahasa daerah seperti halnya bahasa Sunda.

Nah, jika kamu ingin membuat pidato bahasa Sunda tentang sopan santun berikut kami berikan sejumlah contohnya.

Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Sopan Santun Singkat

Dilansir dari berbagai sumber, berikut contoh pidato bahasa Sunda tentang sopan santun pendek yang penuh makna.

1. Pidato Bahasa Sunda tentang Sopan Santun Pendek

Assalamualaikum wr. wb.

Hadirin anu ku simkuring dipikahormat, Bapak miwah Ibu guru anu ku simkuring dipikacinta sareng rerencangan anu ku simkuring dipikareueus.

Alhamdulillah, kasempetan nu pinuh ku kaakraban jeung kawijaksanaan urang dihijikeun deui dina hiji kabersamaan jeung kayakinan.

Para tamu nu dipikahormat,

Ayeuna bangsa urang keur nyanghareupan masalah nu kacida seriusna, nya éta turunna ahlak para rumaja.

Loba rumaja nu geus kapangaruhan ku gaya hirup hédonistik jeung kahirupan nu teu maliré ajén-inajén sarta norma-norma nu lumaku di masarakat.

Ieu téh matak pikahariwangeun pisan pikeun bangsa urang, sabab generasi penerus bangsa dipinuhan ku para rumaja nu teu nyakola tur teu boga tatakrama atawa tatakrama ka sasama.

Hadirin anu dihormat,

Naha rumaja kiwari digolongkeun kana kahirupan nu teu luyu jeung ajén-inajén jeung norma-norma nu lumaku di masarakat urang?

Sanggeus ditalungtik tétéla yén nonoman kiwari atawa rumaja geus leungit karakter salaku satria. Hal ieu dilantarankeun lemahna atikan karakter nu maranéhna narima. boh di sakola boh di imah.

Leuwih ti éta, sabagian sakola ayeuna ngan ngutamakeun atikan anu ngudag hasil dina wangun ajén-inajén tinimbang ngadidik budak sangkan boga budi pekerti anu alus sarta mulya.

Hal ieu bisa ditingali tina nguranganna jam Moral jeung Pendidikan Pancasila (PPKN) di sakola.

Kukituna anu dipikabutuh ayeuna nyaeta conto pendidikan karakter sangkan bisa ngungkulan pasualan-pasualan anu karandapan.

Sakitu wae anu tiasa didugikeun, nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan.

Wassalamualaikum wr. wb.

2. Pidato Bahasa Sunda tentang Menghormati Orang Tua

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah hirobilalamin wabihi nasta’inu wa’alau Siswaunya waddin wa’alaalihi wasohbihi wassallim.

Kahiji hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Swt anu parantos maparin ni’mat iman sareng islam ka urang.

Selawat sareng salam urang sanggakeun ka jungjunan Nabi Muhammad saw..

Dina kasempetan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan Hormat ka Indung Bapa.

Indung bapa teh jalmi anu ngajagi urang ti leuleutik dugi ka ayeuna. Indung bapa anu teu lepat ngurus urang. Sok urang ngagorowok, ngalawan ka kolot tapi kolot tetep sabar.

Kolot teu cape dina neangan nafkah keur kaperluan urang sapopoe. Beurang peuting gawe nepi ka jungkir balik. Sakitu wae ti kuring.

Wassalamualaikum.

3. Pidato Bahasa Sunda tentang Sopan Santun di Sekolah

Assalamu’alaikum wr. wb.

Bapak kepala sekolah, jajaran guru anu ku simkuring dipikahormat, sareng rerencangan sadaya anu ku simkuring dipikareueus,

Dina kasempetan ieu hayu urang panjatkeun ucapan puji syukur ka hadirat Allah Swt anu parantos maparinan ni’mat anu sakitu ageungna.

Mugia urang tiasa riung mungpulung di dieu kalayan sehat wal’afiat.

Teu hilap selawat sinareng salam urang panjatkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw.

Abdi ngahaturkeun nuhun ka hadirin anu parantos maparin kasempetan ka simkuring tiasa jumeneng di dieu, dina kasempetan ieu.

Abdi hoyong ngadugikeun biantara Abdi nyarioskeun pentingna hormat ka guru.

Guru mangrupikeun jalma anu parantos masihan seueur pangaweruh, guru mangrupikeun kolot kadua urang di sakola.

Guru ngajarkeun naon anu urang henteu terang, guru oge ngajar urang kumaha sopan santun, disiplin tur tartib.

Murid teladan, sanajan kadang urang teu resep ngadenge omongan guru jeung ngalanggar aturan, guru sok sabar ngajar urang,mungkin guru resep nyeuri urang tapi guru ambek guru nyaah jeung nyaah ka urang.

Kukituna urang kudu salawasna mikanyaah jeung ngahormat ka Bapa miwah Ibu guru.

Sakitu wae ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan, akhir kata. Wassalamu’alaikum wr. wb.

4. Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Tata Krama

teks pidato bahasa sunda tentang sopan santun

5. Naskah Pidato Bahasa Sunda tentang Sopan Santun yang Bermakna

pidato bahasa sunda tentang sopan santun dan manfaatnya

***

Itulah sejumlah contoh pidato bahasa Sunda tentang sopan santun.

Temukan ulasan lain mengenai contoh pidato hanya di artikel.rumah123.com.

Jika kamu sedang mencari rumah impian cek selengkapnya dalam laman Rumah123, yuk.

Tak hanya menemukan hunian terbaik saja, kamu juga bisa berbincang soal properti bersama Teras123, lo.

Jangan lewatkan berbagai kemudahan untuk menemukan informasi seputar pengajuan KPR karena #SemuaAdaDisini.


Tag: , ,


Nik Nik Fadlah

Content Writer

Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan yang kini menjadi penulis di Rumah123 dan Berita 99. Memiliki pengalaman menulis di bidang kesehatan, gaya hidup, fashion, teknologi, pendidikan, hingga properti. Hobi membuat digital collage art.
Selengkapnya