OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Teks Doa Upacara Bendera Hari Senin dan Kemerdekaan yang Mudah Dihafal

29 Juli 2023 · 4 min read Author: Ilham Budhiman

doa upacara bendera

Setiap hari Senin, siswa sekolah diwajibkan mengikuti upacara bendera di halaman sekolah. Untuk itu, kamu harus tahu bacaan doa upacara bendera supaya lebih khidmat saat mengikutinya.

Tak cuma upacara bendera hari Senin, upacara bendera juga dilakukan pada hari besar nasional lainnya.

Contohnya peringatan Hari Kemerdekaan RI, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, Hari Guru, dan sebagainya.

Nah, pembacaan doa upacara tersebut biasanya dilakukan setelah momen pengibaran bendera merah putih dan lagu wajib nasional.

Sebelum pembacaan doa, pembaca doa juga menjelaskan bahwa doa upacara dibacakan secara agama Islam.

Namun, pembaca teks doa upcara juga mempersilakan peserta untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Meskipun tidak ada teks doa upacara yang baku, namun ada beberapa bacaan yang sering dibacakan saat kegiatan upacara termasuk saat upacara hari Senin.

Melansir Kemendikbud dan sumber lain, simak doa upacara bendera mulai dari teks doa upacara bendera Senin hingga Hari Guru di bawah ini.

Doa Upacara Bendera

1. Doa Upacara Hari Senin

doa upacara bendera

doa upacara bendera hari senin  | sumber: jadiberita.com

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Alhamdulillaahirobbil’alamiin.

Wassholaatu wassalaamu’ala asyrofil ambiyaa’i walmursaliin wa’ala aalihi washohbihi ajma’iin. Amma ba’du.

Ya Allah Yang Maha Pengampun

Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami.

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami.

Ya Allah Yang Maha Pemurah

Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Ya Allah Yang Maha Kuasa

Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat dan berkah serta selamatkanlah kami dari segala marabahaya dan tipu daya.

Ya Allah Yang Maha Bijaksana

Hanya kepadaMu-lah kami bergantung dan hanya kepadaMu-lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba- Mu yang lemah ini.

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar. Subhanaa rabbika rabbil izzati ‘ammaa yashifuun wasalum ‘alal mursalin, wal hamdulillahi rabbil ‘alamin.

2. Teks Doa Upacara

pembacaan doa upacara

Sumber: Kemendikbud

3. Teks Doa Upacara Bendera 17 Agustus

teks doa upacara bendera 17 agustus

Sumber: jatengprov.go.id

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih,
Pagi ini, kami,
Para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini,
Bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji,

Kami bersyukur, atas ……… tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang,
Beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan.
Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah
Negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya
Hindarkanlah nusantara kami dari bencana dan marabahaya.
Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh-suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa.
Sehingga, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dapat diwujudkan segera

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa
Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan.
Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun
Ampunilah semua dosa kami
Dosa orang tua dan guru-guru kami.
Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami.
Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami,
Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya
memerdekakan negeri ini,
Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu.

Ya Allah
Kami terus berharap limpahan rahmat-Mu
Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu
Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu.

Aamiin

***

Itulah teks doa upacara bendera, Property People.

Semoga bermanfaat untukmu, ya.

Temukan informasi menarik seputar topik lainnya artikel.rumah123.com.

Selain itu, kamu juga bisa membaca berita seputar properti melalui  Google News Rumah123.com.

Dapatkan kemudahan memiliki hunian bersama www.rumah123.com dari sekarang.

Kami #AdaBuatKamu untuk memberikan rekomendasi yang cocok untuk keluarga!


Tag: , ,


Ilham Budhiman

Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.
Selengkapnya