OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Contoh Teks Drama Bahasa Jawa yang Mudah Dihafal

27 Nopember 2023 · 5 min read Author: Alya Zulfikar

contoh teks drama bahasa jawa

Apakah kamu sedang mencari referensi untuk menulis teks drama bahasa Jawa yang mudah dihafal? Simak contoh teks drama bahasa Jawa dalam artikel ini, yuk!

Di beberapa daerah di Indonesia—khususnya di Provinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur—bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran muatan lokal yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah.

Dalam mata pelajaran bahasa Jawa, umumnya terdapat materi drama yang mengharuskan siswa untuk membuat teks drama serta memperagakannya di kelas.

Berikut ini contoh teks drama bahasa Jawa 5 orang dikutip dari buku Antologi Skenario Drama Modern Basa Jawa Rizki Dwi F., dkk.!

Contoh Teks Drama Bahasa Jawa

contoh teks drama bahasa jawa 5 orang

sumber: https://unsplash.com/@agto

Contoh Teks Drama Bahasa Jawa 5 Orang

“Apik Wekasane”

Ing sawijining desa ana pemuda kang wis akrab banget, yaiku Sardi lan Jono. Bocah loro iku seneng banget nggawe ulah. Sampek kanca-kancane sing liya ora gelem nyedhek amarga mesthi diusili. Wektu iku sakwise sekolah Sardi ngampiri Jono.

Sardi: “Jon, ayo mengko dolan!” (nggeplek pundake Jono)

Jono: “Gaweanmu dolan ae. Koyo wong pinter wisan.”

Sardi: “Halah gayamu, gelem opo ora kowe?”

Jono: “Dolan nyandhi lho?”

Sardi: “Yo emboh, pokoke dolan ben koyo cah gaul ngunu lho.”

Jono: “Hemm, ayo lek ngunu. Tapi wegah aku lek sampek maghrib eneh.”

Sardi: “Hehehe, ora-ora”

Jono: “Gek nggawa duit opo ora?”

Sardi: “Halah, kuwi dirembung engko ae. Yo wis aku arep mulih.” (mlaku ngadohi Jono)

Jono: “Oke-oke, engko kowe neng o omahku.”

 

Sawise iku Sardi lan Jono dolan.Sardi lan Jono ora kelingan yen iki mau wayahe kelompokan drama bahasa Jawa kanggo ujian praktek kelas 3. Ing sawijining panggon, Deni lan Parman nunggu bocah loro maeng. Bocah loro kuwi ora ngerti marang ngedi parane Sardi lan Jono.

 

Parman: “He, enek sing ngerti Sardi karo Jono?”

Deni: “Lha yo nyandi cah loro ki, maeng opo ndak kerungu diomongi.”

Parman: Opo jajal diparani neng omahe?”

Deni: “Omahe sopo?”

Parman: “Yo omahe Jono ae sing enek wong tuwane.”

Deni: “Lek ora enek piye? Gek iki urung latihan blas lho.”

Parman: “Halah kuwi masalah keri, sing penting anggotane lengkap?”

Deni: “Yowis kowe rono ae, aku neng kene karo nggae naskah dramane, piye?”

Parman: “Hmmm, yo lekno. Sing apik lho yo critane!”

Deni: “Oke bos.”

 

Banjur Parman mara menyang omahe Jono. Ing kono Parman ora nemoni sopo-sopo. Akhire Parman mbalik maneh lan nerusake nggawe teks drama karo Deni. Akhire ditunggu sampek Maghrib Sardi lan Jono ora ana ketok.

 

Deni: “Piye bocah iki? Kok ora enek ketok?”

Parman: “Lha yo piye neh, lek panggah ora gelem kelompokan yo golek lyane ae.”

Deni: “Nah, setuju aku. Yowis aku pamit. Ki mesthi wong tuwaku wis nggoleki.”

Parman: “Oke, dirembung sesok neng sekolah ae. Bocah ditakoni.”

Deni: “Eh iyo, ojo lali sesuk nggawa gitar gae musikan.”

Parman: “Gampang, yo uwis ndang muliho.”

 

Deni mulih amarga wis Maghrib. Sesuke neng sekolahan Deni lan Parman rembukan bab drama bahasa jawa. Kanggo ngisi wektu ngenteni Jono lan Sardi bocah loro kuwi ngrembug musik kang bakal digawe.

 

Parman: Ayo saiki nggawe musik kanggo dramane. Sing tentang lagu daerah ae.”

Deni: “Yo angel lho kuwi, lha kowe opo iso?”

Parman: “Jajal kene aku.” (njupuk gitar saka tangane Deni)

Deni: “Halah kemiso, jajal piye?”

Parman: (nyanyi “Gundul-Gundul Pacul“)

Deni: “Hahaha, kuwi rak yo tembang dolanane bocah lho.”

Parman: “Sing penting lagu daerah lho.”

Deni: “Ojo, diganti liayne ngono lho”

Parman: “Jajal kowe iso opo ora?” (ngekekne gitar marang Deni)

Deni: (main gitar)

Parman: “Lha kuwi opo ora yo lagu pop hahaha.”

Deni: “Hahaha, lha aku ora iso lho.”

Parman: “Kene lek ngono aku ae.”

Deni: (ngekekne gitar) “Aku sing nyanyi yo?”

Parman: (nyanyi karo Deni)

Deni: “Hahaha, apik kuwi yo uwis nggawe kuwi ae.”

 

Sing ditunggu-tunggu mara-mara teko karo mlayu. Ora rumangsa yen ditunggu.

 

Jono: “He, bocah-bocah wes podo latihan drama bahasa Jawa kelompoke awake dewe piye?”

Deni & Parman: “Terus aku kudu ngomong wow ngunu? Wow.”

Sardi: “Heladalah, iki tenanan lho.”

Parman: “Lha kowe dewing nyandi ae?”

Sardi: “Nyapo aku sing kok takoni?”

Parman: “Lha wayahe kan kelompokan, kowe yo wis diomongi.”

Sardi: “Kapan lek mu omong?” (mulai nesu)

Parman: “Ow, kowe wis pikun yo?

Pak Guru: “He he, enek opo iki?

Deni: “Niki Pak, Sardi kalih Jono dewing mboten purun kelompokan drama.”

Pak Guru: “Weh, lha nyapo kok ora kelompokan ki?”

Jono: “Lha ancen ora diomongi to Pak.”

Pak Guru: “Iyo to le? Ora kok omongi?”

Deni: Sampun Pak. Tapi mboten dugi.”

Pak Guru: “Lha kuwi kowe ora teko.”

Jono: “Ora diomongi Pak.”

Pak Guru: “Halah wis ora usah ngeyel, ndang gek kelompokan.”

 

Sawise ngono, bocah papat kelompokan ngawe drama. Amarga gotong royong akhire kelompoke iso nampilke drama kang apik lan akeh kancane-kancane sing seneng.

 

Parman: “Apik banget gayamu cah, jan pantes dadi artis.”

Deni: “Lho yo jelas lah, sopo disek.”

Parman: “Di, Jon nyapo meneng ae ki wis berhasil lho.”

Sardi: “Aku njaluk sepuro yo Man.”

Parman: “Halah ora opo-opo, sing penting iki wis sukses.”

Pak Guru: “Lha yo ngono, gotong royong bareng kan iso apik hasile.”

Sardi: “Kula nyuwun pangapunten Pak. Niki sampun mboten sopan kalihan bapak.”

Jono: “Kula inggih Pak.”

Pak Guru: “Yowis ora opo-opo. Makane ojo ditrusne lekmu ndugal iki.”

 

Sardi lan Jono mulai ngrubah sikape. Pirang wulan sakwise kuwi bocah papat maeng oleh nilai ujian kang paling apik dewe. Gotong royong lan kerja keras iku bisa ndadekake sembarange dadi gampang lan oleh hasil kan muasne.

***

Demikian contoh teks drama bahasa Jawa yang dapat kamu jadikan referensi.

Baca artikel informatif lainnya hanya di artikel.rumah123.com.

Kamu juga bisa mengikuti Google News Rumah123 untuk mendapatkan update terbaru.

Jika sedang mencari hunian, cek rekomendasi terbaiknya di www.rumah123.com.

Menemukan hunian yang sesuai kriteria kini lebih mudah karena kami #AdaBuatKamu!

Referensi

  • Dwi F., Rizki, dkk. (2021). Antologi Skenario Drama Modern Basa Jawa. Guepedia

**gambar cover: youtube/XiASix


Tag: , ,


alya

Content Writer

Berkarier di dunia kepenulisan sejak 2018 sebagai penulis lepas. Kini menjadi penulis di 99 Group dengan fokus seputar gaya hidup, properti, hingga teknologi. Gemar menulis puisi, memanah, dan mendaki gunung.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA