OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa untuk Ujian Praktek. Tentang Penghargaan kepada Guru hingga Teman!

04 Maret 2024 · 6 min read Author: Gadis Saktika · Editor: M. Iqbal

siswa pidato depan kelas

pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa untuk ujian praktek | sumber: shutterstock.com

Ujian praktik mata pelajaran bahasa Sunda di sekolah mengharuskan kamu berpidato tentang perpisahan? Kalau kamu bingung untuk menyampaikan apa, berikut Rumah123 hadirkan contoh pidato perpisahan kelas 6 bahasa Jawa untuk ujian praktek dengan materi yang menarik!

Menurut Arif Yosodipuro dalam buku Pintar Pidato: Kiat Menjadi Orator Hebat, pidato adalah kegiatan berbicara di depan publik untuk mengemukakan pendapat atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal.

Bukan cuma disampaikan oleh pemimpin atau figur penting, tapi juga bisa dilakukan oleh pelajar.

Umumnya, pidato yang disampaikan mereka merupakan tugas praktik yang diujikan guru dalam pelajaran bahasa, termasuk Jawa.

Tema yang dibawakan pun bisa bermanca-macam, tapi yang kerap dipakai adalah tentang perpisahan.

Nah, buat kamu anak kelas 6 yang diujikan untuk menyampaikan pidato perpisahan bahasa Jawa, tepat banget untuk baca artikel ini.

Pasalnya, Rumah123 telah menghadirkan contoh pidato perpisahan kelas 6 bahasa Jawa untuk ujian praktek secara lengkap pada uraian berikut!

3 Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa untuk Ujian Praktek

1. Teks Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 6 tentang Penghargaan kepada Guru

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Sugeng enjang,

Para tamu undangan ingkang kinurmatan,

Bapak/Ibu Guru ingkang kula hormati,

Sarta para kanca-kanca kelas 6 ingkang kula sayangi.

Nalika kita dados siswa kelas enem, ana waktune kanggo ngungkapke ucapan pamit. Kanca-kanca, Gusti Allah, lan kanca-kanca siswa, iki adalah waktune kanggo ngaturaken kata-kata sing terdalam ing dalem ati kita.

Ing awit-awit, aja adoh kanggo diterangkan temenan kanca-kanca, panganggone panutane kanca-kanca kanggo pangajaran, lan pambukaan pintu kanggo wektu ngumpulake kanca-kanca. Panjenengan para guru wis nandhur, ngajari, lan nggawé para siswa mlebu marang jalan kanggo kepinginan lan sukses. Matur nuwun, Gusti Allah, kanggo diparingiipun panjenengan karo bakat lan panjenengan kanggo patun uga luwih kuwasa lan wicaksana ing dalan samudhaya kita.

Ing sawetara wulan, wektu kita bersama, panjenengan para guru wis ngajari kita babagan kejujuran, kasuwun, lan ketahanan. Ing tumrapipun, kita wis ditembangi, diparingiipun, lan diarani. Matur nuwun, Gusti Allah, kanggo panjenengan para guru sing wis nglewati kita kaya bunga sing tumbuh ing tamansane.

Kaping pindho, kita pengin mbungahaké dhadhak kanggo uga dalan panjenengan para guru kanggo maringiipun panyuwun lan panggunakeran. Kanca-kanca, saiki ana waktune kanggo mlakuake apa sing wis kita anggep, mlakuake akeh wae, lan ana kanggo pambungahan. Kita bakal alami perpindahan ing padha ora bisa digantosake. Sampeyan, para guru, bakal kudu diengkoni lan diperhatikan nganti tumrap ing dhewe. Ing sawetara tahun kanggo dadi guru kita, kita bakal nduweni pangajaban kanggo nyuwun pangapunten, nglurugake jalaran kesalahan kita, lan nyimpen nganti rembugan kanggo nglewati kita ing meneh para guru.

Nanging ngendi punika, kita sampeyan, ana pengalaman sing bakal abot ing hati kita. Sampeyan, para guru, wis katenangaken kita, dioluwihake kita, lan maringiipun kita panggucine kanggo nggumulake alam kulo. Matur nuwun, Gusti Allah, kanggo panjenengan, panjenengan para guru, kanggo pinaringiipun kita karo panglamu.

Ing akhire, kita pengin mlakuake pamit ing uga kanggo ngaturaken doa kanggo panjenengan para guru kita, kanggo Gusti Allah, lan kanggo kita kanca-kanca. Matur nuwun, Gusti Allah, kanggo para guru kanggo cangkem kanggo kita, lan matur nuwun, Gusti Allah, kanggo kanggo kita, para siswa, kanggo diparingiipun para guru kanggo kulo.

Matur nuwun.

2. Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa tentang Terima Kasih kepada Guru

https://www.shutterstock.com/id/image-photo/appearance-around-primary-school-kuburaya-district-2344871145

Sugeng Siang, Bapak Kepala saha Bapak/Ibu guru SD Negeri Bawen 04 ingkang kinurmatan

Saha rencang-rencang ingkang kula tresnani

Purwakaning atur, sumangga kula tansah ngaturaken puja dalah puji syukur dhateng Allah, Gusti Ingkang Maha Asih. Awit sih nugrahanipun, panjenengan kaliyan kula saget makempal wonten Aula SD Negeri Bawen 04 kanthi becik, wilujeng mboten wonten alangan rubeda setunggal punapa.

Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka wakil kelas enem badhe matur, ingkang kapisan: kula sarencang kelas enem ngaturaken panuwun dhateng Bapak/Ibu Guru ingkang sampun paring ilmu, kapinteran, saha keprigelan lumantar pawiyatan kanthi sabar lan telaten ingkang dangunipun 6 warsa.

Ingkang kaping kalih, kula sarencang nglenggana kathah lepat ing tindak tanduk, tata krama, tata basa saha suba sita ingkang mboten mranani manah Bapak/Ibu Guru. Pramila ing kalodhangan siyang punika kula nyuwun agunging samodra pangapunten.

Kaping tiga, kula sarencang sampun purna ngadepi gladhen Ujian Sekolah ngantos kasil lulus, kepareng kula nyuwun pamit saha donga pangestu Bapak/Ibu guru supados kula sarencang saget nglajengaken pawiyatan dhateng SMP, ing tembe saget mujudaken gegayuhan ingkang luhur.

Bapak/Ibu Guru ingkang kinurmatan, sandyan kula sarencang sampun purna pawiyatan wonten ing SD Negeri Bawen 04, angangin kula sarencang tetep jagi kebecikan saha kaluhuran SD Negeri Bawen 04. Kula sarencang ugi ndonga mugi-mugi adhik-adhik kelas I ngantos kelas V saget mituhu, gemi lan setiti angenipun sinau ing panyuwunan mugi kaparingan berkah kepinteran saha prestasi ingkang sae saking Allah, Gusti Ingkang Maha Wasis.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani penggalih sedaya para rawuh, kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun.

3. Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa tentang Berjarak dengan Teman Sekolah

Ingkang aranipun para guru, wargi kelas 6 kanggé, lan para tamu undangan sing dereng ageng-anggapan, salam winuwus ingkang sami-sami, ngluruk naluruk ing kono. Ingkang aku hormati, ingkang para saksama.

Pangapura kagem inggih punika pambuka marang panjenengan, Panjenenganipun para guru lan para saksi ingkang dereng asora, utawi nambahaké ongkos, mangertos para orang tua kanggé, ing kono panjenengan, wargi kelas 6 kanggé, naluri, para lelara, lan kanggé wus saged ngilangi ing kelas.

Gusti Allah ingkang mboten padha nglakoni alam semesta sajroning cipta kang awrat ing wong-wong, ingkang kini nggenani anjarah ciptanipun Gusti. Kados marang panjenengan kanggé wus kapanewoning pelajaran, mahanani naluripun ana lan wus matur. Nanging saged Gusti Allah kewangunan ingkang perlu kudu ora kari banget, wong sing wus keprihatin, sajrone ana kang kelebet, utawi sing pasrah karo tembung-tembung saiki.

Kanggé panjenengan, para guru, lan para tamu kang mboten bisa dianggep, kula ugi pingin ngaturaken pamit. Nanging pamit kanggé panjenengan wargi kelas 6 kanggé mboten dipun gapokaké ing sawijining penggalan tembung. Mugi-mugi para guru, para tamu kanggé, lan kanggé dereng ageng-anggapan bisa nerusaken pemikiran kula kang adhem ing sawetara pangatepan tembung kang jumantara, jumeneng marang panjenengan kanggé.

Kula pingin nyuwun pangapura marang panjenengan, para guru, lan para tamu kanggé, sajroning pangapura kula wus kasahuripaken, kanggé kang njupuk guneman kang kalepatan kang adhem marang pangaten. Nyuwun pangapura marang panjenengan kanggé kang adhem.

Kula ugi pingin ngaturaken pangapura kang adhem kang sami kanggé kang mboten bisa sami pangatepan tembung. Pangapura kagem ingkang punika, ingkang wus kula kangkosi, marang panjenengan kanggé, para guru, lan para tamu kanggé.

Mugi Gusti Allah, ingkang Maha Wisesa, bisa ngantosaken kita marang lebaran pangates kita saged temtu ing jaman kang bakal metu. Tuhu kanggé kang kersa anggep pangapura saking kula.

Matur nuwun.

***

Nah, itulah ragam pidato perpisahan kelas 6 bahasa Jawa untuk ujian praktek yang bisa kamu ketahui.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kamu, ya.

Cek artikel menarik lainnya, seperti pidato perpisahan kelas 6 3 paragraf hanya di artikel.rumah123.com.

Kalau kamu ingin ngobrolin properti dengan ahlinya, coba deh kunjungi ke Teras123!

Nantinya, kami akan memberi jawaban yang komprehensif soal pertanyaan yang kamu ajukan, lo.

Tak lupa, kunjungi Rumah123 untuk menemukan hunian impian karena #SemuaAdaDisini.


Tag: , ,


Gadis Saktika

Content Writer

Gadis Saktika adalah Content Writer di 99 Group yang sudah berkarier sebagai penulis dan wartawan sejak tahun 2019. Lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI ini senang menulis tentang etnolinguistik, politik, HAM, gaya hidup, properti, dan arsitektur.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA