OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

10 Contoh Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Lengkap Berbagai Tema

26 Oktober 2023 · 10 min read Author: Kartika Ratnasari

Pembukaan Pidato Bahasa Jawa untuk berbagai acara

Sumber: Rumah123.com

Inilah contoh kalimat pembukaan pidato bahasa Jawa berbagai tema yang bisa kamu gunakan untuk acara tertentu. Yuk, baca artikel ini!

Dalam sebuah pidato bahasa Jawa yang baik dan benar, terdapat struktur tulisan yang tertata dengan rapi.

Salah satu bagian yang penting dalam sebuah pidato adalah kalimat pembuka.

Bagian ini secara umum menyampaikan salam pembuka pidato serta menyebutkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan.

Meskipun demikian, untuk membuat kalimat pembukaan pidato bahasa Jawa bukanlah hal yang mudah.

Sebab diperlukan kelihaian serta pemilihan kata yang pas agar pesan bisa tersampaikan kepada penonton.

Yuk, langsung saja kita simak contoh kalimat pembukaan bahasa Jawa berbagai tema berikut ini.

Contoh Kalimat Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

contoh kalimat pembukaan pidato bahasa jawa

Sumber: Shutterstock

1. Contoh Kalimat Pembukaan Pidato Bahasa Jawa di Sekolah

Inilah contoh kalimat pembukaan pidato bahasa Jawa yang baik dan benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati.

Bapak utawi ibu guru saha karyawan sedaya ingkang kinurmatan.

Rencang-rencang ingkang kula tresnani lan kula banggaaken.

Mangga kito panjataken syukur dalemipun gusti Allah Ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kito tasih diparingi pinaringan sehat, sehinggo ing dalem punika saged makempal kanthi pinaringan sehat walafiat.

Lajeng, sholawat serta salam Allahumma sholli ala muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Penjelasan:

Pembukaan sesorah ini adalah ekspresi rasa hormat dan syukur kepada Allah SWT serta penghargaan kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan dalam sebuah konteks pendidikan.

Pembukaan pidato bahasa Jawa singkat ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan dan berdoa agar semua pihak tetap sehat.

2. Contoh Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Kegiatan Agama Islam

Inilah contoh pembukaan pidato bahasa Jawa untuk kegiatan agama Islam:

Dumateng poro alim ulama’, poro kiyai, lan poro sesepuh ingkang tansah beto ing kaweruh.

Poro bapak-bapak, hadirin sedoto tamu undangan ingkan tansah kawulo hormati.

Sepindah, sumonggo kito sedoyo tansah muji syukur dumateng ngersane Gusti Allah kang moho luhur Rabbi ghoniyyun syakur, deneng punopo kawulo panjenengan tasek pinaringan pinten-pinten rohmat, taufiq, hidayah, soho inayah sehinggo kito sedoyo saget rawuh wonten meriki panggenan kanti sehat wal ‘afiyat tanpo kirang punopo.

Kaping kaleh, sholawat salam Allahumma sholli ala muhammad mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti kanjeng Nabi Muhammad saw

Kanti arep-arepan mugio kito angsal syafaatipun wonten mbesok ing yaumil qiyamah.

Penjelasan:

Pembukaan bahasa Jawa ini menekankan pentingnya syukur atas karunia Allah, memohon berkah, petunjuk, dan perlindungan-Nya untuk semua hadirin.

Selain itu, pembuka pidato bahasa Jawa ini mengakhiri dengan doa agar semua yang hadir mendapat syafaat di hari kiamat.

3. Contoh Kalimat Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Acara Penyerahan Pengantin

Inilah kalimat pembuka pidato bahasa Jawa untuk acara penyerahan pengantin.

Dumateng poro ulama’ lan poro kiyai

Poro bapak lan poro bu nyai

Poro undangan walimatul ursy ingkang kawulo tresnani

Sederek sedoyo mas-mas, lan mbak-mbak pengantar kemanten ingkang nembe dugi

Sedoyo wau ingkan tansah kuawulo hormati.

Sakderenge kawulo matur punopo ingkang bade kawulo aturaken, monggo sami muji syukur dumateng Gusti Pangeran kang Moho Mulyo. 

Ingkang kanti rohmatipun meniko kito saget karoyo-royo nyempataken wekdal ninggal griyo, kanti niat giring prawan lan joko, ingkang sampun sah nembe kemawon dipun dikahno. 

Sah menggahe hukum agomo lan tatanan negoro. Mugio kemanten kekaleh puniko, dipun paringi ridlo, dipun bundeli kanti ikatan tresno, mulai dadi garwo ngantos yuswo sami tuwo, ngantos gadah putro gadah putu tigang ndoso.

Kaping kaleh, mugio sholawat soho salam ugio tetep kaunjuk lan kaaturaken dateng Nabi akhiruzzaman, ingkang dados panutan medalaken saking kesesatan nuju jalan kebeneran lan keselametan, inggih puniko Nabi Muhammad SAW. Khoirul insan.

Penjelasan:

Pembukaan pidato bahasa Jawa ini menegaskan pentingnya menjalani hidup berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai panutan untuk mencapai keselamatan dan kebenaran dalam berumah tangga.

4. Contoh Kalimat Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Singkat

pembukaan pidato bahasa jawa (1)

Sumber: Rumah123.com

Berikut ini adalah contoh kalimat pembukaan pidato bahasa Jawa singkat yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan

Poro bapak/ibu guru lan hadirin sedaya ingkang tansah kawula hormati, lan

Poro rencang-rencang ingkang kawula sayangi.

Sepindah, mangga kito sedaya tansah manjataken puji syukur dumateng ngersane Gusti Allah Kang Maha Pengasih.

Berkat rahmatipun, kawula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, taufiq, hidayah, saha inayah, sehinggo saget rawuh wonten mriki kanthi sehat walafiat.

Kaping kalih, sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Mugi-mugi, kito angsal syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah mbesok.

Penjelasan:

Pidato tersebut adalah sebuah kalimat pembukaan bahasa Jawa yang sangat religius.

Ia mengungkapkan penghormatan yang mendalam terhadap Allah dan doa-doa untuk berkah serta petunjuk-Nya.

Pidato ini ditujukan kepada para kepala sekolah, guru, hadirin, dan siswa dengan penuh hormat.

Dalam keseluruhannya, pidato ini menciptakan nuansa khidmat dan spiritual, menegaskan pentingnya rasa syukur dan doa kepada Tuhan dalam konteks pendidikan.

5. Kalimat Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Islami 

Inilah kalimat pembukaan pidato bahasa Jawa Islami lengkap untuk acara keagamaan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil’alamin, washho-laatu wassa laamu ‘ala asysyrofil ambiyaa-i wal mursaliina wa’ala aalihi wa askhaabihi ajma’in.

Asyhadu anlaa ilaaha ilallohu wahdahu laa sarii kallah, wa ashadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluhu laa nabiya ba’dah.

Allohumma sholi’ala mukhammad, wa’ala ali mukhammad, amma ba’du.

Para ulama, sesepuh, pinisepuh, lan poro hadirin sedoyo ingkang kawul hormati.

Sumangga langkung rumiyen tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Alloh SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya, sahingga kula panjenengan sami saged lenggah makempal, manunggal ngrawuhi menapa ingkan dados undanganipun Romo Diharjo sakaluwarga wonten menika papan kanthi wilujeng tanpa satunggal alangan menapa.

Shalawat saha salam mugi tansah katetepna dumateng nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para kaluwarga, sahabat, saha pengikutipun mugi sumrambah dumatheng kula panjenengan sedaya. Aamiin.

Penjelasan:

Pidato tersebut adalah sebuah pembukaan yang sangat religius dalam bahasa Jawa, yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam dan kehadiran spiritual.

Dimulai dengan salam, diikuti dengan pujian dan kesyukuran kepada Allah dan para nabi, menyambut para ulama, sesepuh, dan hadirin dengan hormat, serta diakhiri dengan doa agar acara tersebut mendapat berkah.

Keseluruhan pidato menciptakan nuansa yang khidmat dan penghormatan terhadap agama Islam dalam konteks acara keagamaan.

6. Pembukaan Pidato Bahasa Jawa untuk Acara Pernikahan

Berikut ini merupakan salah satu contoh pembukaan pidato bahasa Jawa untuk acara pernikahan.

Sugeng enjang ingkang saosor diingkang kitampi. Ing ngarsa dalemipun gusti Allah swt. lan ingkang moho luhur, kitampi saiki marang acara nganten ingkang pateh.

Alhamdulillah, saiki kitampi marang sedulur, teman, lan wenang-wenangipun saosor ingkang mihargi.

Pamitun, puniko sakeh telenging aturaken saking kalungso ingkang adiluhung kanthi hadiripun Gusti Allah swt. Tuhu samodra pangenger. Sami mugi salamet ing acara iki.

Ing acara pernikahan iki, kita munggahaken kidung kegembiraan lan kaperluan. Kita mulo saking miturut tradisi kang sarat pangerten, yen yen wedhak gelap, wedhak bener, alon-alon asal kelakon.

Ing acara iki, kita menehi restu, doa, lan semangat. Sami mugi sampeyan supados diparingi rasa suka lan kabeh kebahagiaan. Supados dipun rizki kesejahteraan, ketenangan, lan keberkahan. Mugi Gusti Allah swt. ngabari sampun ringkuh, inggih punika doa kang paliwatanipun.

Panjenengan sedulur, saiki kita berbahasa babagan kaajaban nalika munggahaken ikatan kang adiluhung.

Tresna, asih, lan kasih sayang ingkang kami banggaaken saiki kasil dijalin utawi rampung dijagokaken ing wedhak upami nyandhak sambut bener.

Mugi Gusti Allah swt. manah saosor iki ringkisipun, inggih punika doa kang awit sampeyan supados tiyang wedar hing dumogi suwargi gusti Allah swt.

Mugi-mugi, panjenengan sadurungipun saosor iki, kang kitampi marang saosor kang lagi dhateng, ingkang bakal akur, kari, dan saling nglakoni kasih sayang kang abadi. Inggih punika titah marang kita sadurung kita munggahaken kidung.

Tuhu samodra pangenger, mugi-mugi tetep ngarso ing kulawarga kang banjir rasa suka lan kebahagiaan. Kita padha rukun, padha agung, lan kita saling nyaturaken paseksan ingkang kabekti.

Terima kasih.

Penjelasan:

Pesan dalam pembukaan ini adalah perayaan cinta dan ikatan pernikahan, dengan harapan untuk kebahagiaan, ketenangan, dan berkah dalam hidup bersama.

Nuansa yang dihadirkan adalah rasa syukur dan doa kepada Allah, serta ucapan selamat dan harapan baik untuk pasangan pengantin baru.

7. Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Krama Alus

Ini adalah pembukaan pidato bahasa jawa singkat krama alus yang bisa kamu ucapkan:

Assalamu’alaikum Sang Prabu, Sami mugi-mugi pitulung, pring pirembagan, lan pangapuntenipun kita ingkang sampun titahaken.

Salam saestu, satyantun tiyang sakabeh rata kita: mas-mas, mbakyu, lan sahabaténg tiyang ingkang kinurmati.

Pateh, panyuwun pamugi-pamit kangapura ing dalemipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ana ing wekdal punika kang titahaken sami kita, gusti punika anungkulake kaparingan sehat lan pinaringan wilujeng, mugi-mugi seneng lumaku.

Salam salim lan puji syukur kita panjataken marang Allah SWT, lan ingkang kaping pinih penting, saestu ingkang sami kita satata sesepuhaken marang Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad SAW. Mugi Gusti Allah seneng angalihke sami kita.

Penjelasan:

Pembukaan ini adalah contoh pidato dalam bahasa Jawa krama alus yang sangat formal.

Biasanya digunakan dalam situasi resmi atau saat berbicara di hadapan tokoh penting.

Selain itu, pidato ini menitikberatkan pada doa dan penghormatan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

8. Pembukaan Pidato Bahasa Jawa di Desa

Sugeng rawuh ing desa kita kang amanah, dalem, lan tenteram.

Paring sami warganegara ingkang saestu. Saestu punika sami warganegara ingkang saestu.

Amargi sami kita pancen tansah urip sepi ing wekdal punika lan tansah sami pula seneng.

Urip sami saestu, ingkang kula lestarikan wonten ing desa punika, tanpa akeh rong roso.

Penjelasan:

Pembukaan ini digunakan dalam pidato di desa, lebih santai dan mengutamakan rasa kebersamaan.

Pidato ini menciptakan nuansa keharmonisan dan kerukunan dalam komunitas desa, menyebutkan tujuan hidup yang damai, serta menggambarkan kesetiaan warga desa dalam menjaga kerukunan.

9. Pembukaan Pidato Bahasa Jawa di Sekolah

Pembukaan Pidato Bahasa Jawa di Sekolah

Sumber: Rumah123.com

Berikut ini merupakan pembukaan bahasa Jawa yang cocok untuk acara di sekolah:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, poro bapak/ibu guru lan hadirin sedaya ingkang tansah kawula hormati, lan poro rencang-rencang ingkang kawula sayangi.

Sepindah, mangga kito sedaya tansah manjataken puji syukur dumateng ngersane Gusti Allah Kang Maha Pengasih.

Berkah rahmatipun, kawula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, taufiq, hidayah, saha inayah, sehinggo saget rawuh wonten mriki kanthi sehat walafiat.

Kaping kalih, sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Mugi-mugi, kito angsal syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah mbesok.

Penjelasan:

Pembukaan ini digunakan dalam pidato di sekolah, mengutamakan penghormatan kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh hadirin.

Menggarisbawahi rasa syukur atas karunia dari Allah SWT, dan berdoa agar semua pihak tetap sehat.

Ditutup dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan nilai-nilai keagamaan.

10.  Pembukaan Pidato Bahasa Jawa tentang Pernikahan

Ikuti contoh pembukaan pidato bahasa Jawa tentang pernikahan berikut ini.

Dumateng poro ulama’ lan poro kiyai, poro bapak lan poro bu nyai, poro undangan walimatul ursy ingkang kawulo tresnani.

Sederek sedoyo mas-mas, lan mbak-mbak pengantar kemanten ingkang nembe dugi, sedoyo wau ingkan tansah kuawulo hormati. Sakderenge kawulo matur punopo ingkang bade kawulo aturaken, monggo sami muji syukur dumateng Gusti Pangeran kang Moho Mulyo.

Ingkang kanti rohmatipun meniko kito saget karoyo-royo nyempataken wekdal ninggal griyo, kanti niat giring prawan lan joko, ingkang sampun sah nembe kemawon dipun dikahno.

Sah menggahe hukum agomo lan tatanan negoro.

Mugio kemanten kekaleh puniko, dipun paringi ridlo, dipun bundeli kanti ikatan tresno, mulai dadi garwo ngantos yuswo sami tuwo, ngantos gadah putro gadah putu tigang ndoso.

Kaping kaleh, mugio sholawat soho salam ugio tetep kaunjuk lan kaaturaken dateng Nabi akhiruzzaman, ingkang dados panutan medalaken saking kesesatan nuju jalan kebeneran lan keselametan, inggih puniko Nabi Muhammad SAW. Khoirul insan.

Penjelasan:

Pembukaan ini digunakan dalam pidato yang berhubungan dengan pernikahan.

Membuka pidato dengan memberi hormat kepada ulama, kiyai, para tamu, serta pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Menggambarkan harapan dan doa untuk keluarga baru yang akan dibentuk melalui ikatan pernikahan.

Pidato ini menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW.

***

Itulah taddi contoh kalimat pembukaan pidato bahasa Jawa lengkap untuk berbagai kepentingan.

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Property People!
Kunjungi situs Rumah123.com untuk mendapatkan penawaran terbaik seperti di Cimanggis Golf Estate Depok.

Buka lembaran baru dan wujudkan impianmu, kami selalu #AdaBuatKamu.

Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.


Tag: , ,


Kartika Ratnasari

Content Editor

Kartika Ratnasari adalah seorang Content Editor untuk Berita 99 dan Artikel Rumah123. Ia telah berkecimpung di dunia penulisan sejak tahun 2016. Lulusan Komunikasi UI ini sering menulis di bidang properti, keuangan, dan lifestyle.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA