OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Kompilasi Pidato Bahasa Jawa Singkat Penuh Makna, Ayo Lestarikan Budaya Bangsa!

19 Juli 2022 · 5 min read Author: Reyhan Apriathama

pidato bahasa jawa

Simak kompilasi pidato bahasa Jawa penuh makna untuk anak sekolah sebagai bagian dari melestarikan budaya bangsa. Cari tahu pilihannya di sini!

Pidato merupakan salah satu bagian penting dari karya sastra sebagai penyampaian aktivitas umum yang digunakan dalam berbagai kesempatan.

Ada berbagai macam-macam pidato sesuai peruntukannya bukan hanya tema-tema yang berkaitan dengan agama Islam, namun juga sifatnya universal.

Pendidikan, manfaat, ajakan, maupun pencegahan menjadi tema utama dari sebuah pidato singkat yang sangat baik.

Selain jenis-jenis tersebut, pidato juga dibentuk dengan berbagai macam bahasa termasuk pidato bahasa Jawa.

Jenis penggunaan bahasa akan berkaitan langsung dengan sejarah maupun budaya, sesuai dengan wilayahnya.

Lantas, seperti apa contoh pidato bahasa Jawa terbaik yang bisa disampaikan pada khalayak umum? Simak pembahasannya bersama-sama!

Kompilasi Pidato Bahasa Jawa Singkat Terbaik Penuh Makna

Simak beberapa rekomendasi contoh pidato Bahasa Jawa singkat yang bisa kamu jadikan referensi terbaik, berikut ini : 

1. Pidato Bahasa Jawa di Lingkungan Sekolah 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dumateng Bapak Kepala Sekolah

Dumateng Bapak Kaliyan Ibu Guru Sekolah ingkang kula hurmati

Lan dumateng sedaya kanca inkang kula tresnani ingkang kula hurmati

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukake puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya.

Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Kaping sepindah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan.

Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kanggenggatungaken urip kito sedaya.

Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae-sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken ing pidato niki, umpami wonten klenta klentunipun kula nyawun pangapunten.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

2. Pidato Bahasa Jawa Perpisahan 

Pidato Bahasa Jawa Perpisahan

3. Pidato Bahasa Jawa Narkoba 

Pidato Bahasa Jawa Narkoba

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji saha syukur kita panjatkan dumateng Allah SWT ingkang sampun aweh ramhmat lan hidayahipun kangge kita sedaya, sahinggo kita sedaya saged makempar wonten ing mriki kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dumateng Nabi Muhammad SAW, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak Ibu serta kanca-kanca ingkang kula hurmati. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya narkoba obat-obatan ingkang dipun larang. 

Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos TV sok sitena ingkang ginaaken narkoba lan bahayipun narkoba kalo wau.

Sawisipun biso ngrisak badan, kasehatan lan pikiran, boten saged dicekek lan sanes – sanesipun gangguan liane. 

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya.

Amargi tiyang ingkang nggadahi karmenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para masyarakat supados ojo sepisan – pisan ngginaken obat – obatan terlarang lan narkoba.

Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal – hawekdal sae kagem hal – hal ingkang positif inggih punika olah raga, maca buku lan sak panunggalane.

bapak , Ibu lan kanca – kanca inkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken. 

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang Pemerintah lan agama.

Mugi – mugi kito sedoyo saget dados umatipun ingkang becik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

4. Contoh Pidato Bahasa Jawa Cinta Pendidikan

Pidato Bahasa Jawa Pendidikan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Poro Bapak Ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. 

Ing dinten ingkang berbahagia niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat ian rahmatipun.

Saengga kita saged makempal teng mriki saperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional.

Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh Pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negara inipun milahi umur pitung tahun.

Anjuran wajib belajar dumateng matipun niku sedoyo maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan lan ugi supados umat beliau. Ingkang boten bodoh.

Masalah niki kados pengendakne Nabi Muhammad dalem hadis riwayat Ibnu Abdil Bar ingkang artosipun : 

“Nggoleko ilmu iku senajan ona negeri Cino. saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal negerendahno sayape marang wong sing nggolek ilmu sebab repote marang pengga-wean iku.”

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan Nasional niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ningkataken malih anggenipun kito ing dalem mados ilmu.

Nopo niku ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang onten hubunganipun kaliyan gesang in dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubungane kalian akhirat.

Semanten ugi, kito sumerap bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten haggadah ilmu. Lan mugiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipun trami Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Itulah beberapa kompilasi pidato bahasa Jawa singkat penuh makna yang bisa kamu jadikan pilihan dalam memberikan risalah.

Temukan berbagai inspirasi menarik seputar gaya hidup dan keluarga modern, selengkapnya di artikel.rumah123.com

Kamu bisa wujudkan hunian idaman seperti Summarecon Mutiara Makassar , hanya di Rumah123.com dan 99.co, yang pastinya #AdaBuatKamu!


Tag: ,


Reyhan Apriathama
Seorang mas-mas penulis Rumah123.com yang suka otomotif, sepak bola, gadget, dan musik-musik lawas.
Selengkapnya